USD-JPY

usdjpy

Yen er av av de valutaene som trades hyppigst i verden i dag, og mye av årsaken til det er de lave rentene – noe som også fører til at valutaen brukes mye i såkalte ‘carry trades’. Valutaparet er veldig volatilt og vi ser ofte store bevegelser dem i mellom, og også dette gjør paret til et yndet tradingobjekt.

Se opp for endringer i råvareprisene når du trader USD/JPY!

Kursutvikling