GBP-USD

gbpusd
Det britiske pundet og den amerikanske dollaren utgjør et av de eldste valutaparene i verden, og benevnes ofte for som ‘Kabelen’ eller ‘The Cable’.

Grunnen til denne betegnelsen kommer rett og slett av at den første transatlantiske kommunikasjonskabelen som gikk langs bunnen av Atlanterhavet, og som forbandt Storbritannia og USA, ble brukt til å utveksle valutapriser mellom de to økonoiene.

‘The Cable’ er en av valutatradernes absolutte favoritter og genererer en enorm interesse med tanke på den britiske økonomien.

GBP/USD live