Valutapar

Valutatrading har nærmest blitt en finansiell folkesport etter hvert, og stadig flere driver med denne formen for trading. Å finne det riktige valutaparet, iverksette en handel og profitere på utviklingen er utrolig spennende og potensielt meget lukrativt!

Vi skal her forklare helt kort om hva et valutapar er og hva det har å betyr for din trading.

Å forstå valutapar er helt sentralt innen  valutahandel

Å forstå valutapar er helt sentralt innen valutahandel

Hva er et valutapar?

Kjent barn har mange navn, og et valutapar refereres også til som et valutakryss, og vi vil derfor bruke disse to benevnelsene om hverandre. Et valutapar kan for eksempel se slik ut: GBP/USD, og vil derfor dreie seg om forholdet mellom en valuta og en annen. Verre enn dette er det ikke, men det finnes svært mange slike par. På våre sider vil vi konsentrere oss om de viktigste og mest brukte parene i valutahandel.

I forbindelse med et valutapar vil det ofte også oppgis en verdi i tillegg: f.eks. EUR/USD = 1,13. I dette tilfellet vil 1,13 bety at det vil koste 1,13 USD å kjøpe 1 euro.

Den første valutaen i et valutapar kalles for basisvalutaen, mens den andre valutaen betegnes som noteringsvalutaen. Paret viser derfor som sagt hvor mye noteringsvaluta men behøver for å kjøpe én enhet av basisvalutaen.

Alle valutahandler involverer at man kjøper den ene valutaen samtidig som man selger den andre, men valutaparet i seg selv kan ses på som en enkelt enhet – altså et instrument som kan kjøpes eller selges. Hvis du vil kjøpe et valutapar innebærer det at du kjøpe basisvalutaen og selger noteringsvalutaen. Tror du for eksempel at euroen vil styrke seg over den amerikanske dollaren må du innta en kjøpsposisjon (long), og motsatt, altså en salgposisjon (short) hvis du tror at dollaren vil styrke seg.

Hvis EUR/USD har en kurs som dette: EUR/USD = 1,13 og du kjøper paret, så betyr det at for hver 1,13 euro du selger, så kjøper du (mottar) du $1. Hvis du selger valutaparet vil du motta 1,13 euro for hver $1 du selger.