Teknisk analyse og valutatrading

En av de underliggende prinsippene ved teknisk analyse er at den historiske prisutviklingen forutser fremtidig prisutvikling. Ettersom valutahandel er et 24-timers marked er det store mengder data som kan brukes til å forutse fremtidig prisaktivitet, og dermed øke den statistiske signifikansen til ‘spådommen’.

Dette sørger for at valutamarkedet er perfekt for tradere som bruker tekniske redskaper slik som trender, diagrammer og indikatorer. Det er viktig å merke seg, på generelt grunnlag, at tolkningen av teknisk analyse er den samme uansett hvilket instrument som overvåkes. Det finnes bokstavelig talt hundrevis av bøker som er rettet mot dette studiet, og vi vil i denne artikkelen bare såvidt skrape borti det grunnleggende for hvorfor teknisk analyse er et så populært verktøy i forexmarkedet.

Teknisk analyse er alfa og omega for de fleste tradere.

Teknisk analyse er alfa og omega for de fleste tradere.

Teknisk analyse overgår alt – spesielt ved valutahandel

Det er mange store spillere i valutamarkedet og alle disse har meget avanserte datasystemer som konstant overvåker markedet på jakt etter uoverenstemmelser mellom de forskjellige valutaparene. På grunn av disse programmene er det sjeldent å se noen store uoverenstemmelser vare noe lengre en kun noen sekunder. Mange tradere anvender seg av teknisk analyse fordi de mener at alle faktorer er priset inn i kursen, og dette gjelder både økonomiske, politiske, sosiale og psykologiske faktorer. Den nåværende prisen gjenspeiler derfor alle disse elementene. Med så mange investorer og spekulanter, og med så mye penger som skifter hender hver eneste dag, er trender og flyten av kapital det som blir det viktigste fremfor å forsøke å identifisere en feilpriset kurs.

Trender eller ranger

Ett av de største målene til en teknisk trader i forexmarkedet er å fastslå om et gitt valutakryss har en trend i en spesiell retning, eller om det vil bevege seg horisontalt og være såkalt range bound. Den vanligste måten å fastslå dette på er å trekke linjer som forbinder historiske nivåer som har forhindret en kurs fra å trekke høyere eller lavere. Linjene trekker man langs toppene og bunnene i kursutviklingen, og slik topp kalles motstand mens en bunn kalles støtte. Disse støtte- og motstandsnivåene brukes av tekniske tradere til å bestemme om den eksisterende trenden, eller mangelen på trend, vl fortsette eller ikke.

På generelt grunnlag kan man si at de største valutaparene som EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF og GBP/USD har vist de største tegnene på klare trender oppover eller nedover, mens øvrige valutapar som ikke inkluderer USD i langt større grad har vist seg å bevege seg horisontalt og hvor kursen derfor har vært range bound mellom topper og bunner som beveger seg mer eller mindre sidelengs.

Det er viktig for enhver trader å være klar over karakteristikkene som kjennetegner trender og ranger ettersom de ikke bare vil påvirke hvilke par som trades, men også hvilken strategi som bør brukes.

Vanlige indikatorer

Tekniske tradere bruker mange forskjellige indikatorer i kombinasjon med støtte og motstand for å få hjelp til å forutse fremtidige bevegelser i valutakursene. Igjen er det viktig å påpeke at det å tolke forskjellige tekniske indikatorer innenfor valutahandel er et studie i seg selv og går utenpå det vi skal ta opp her.

Vi skal allikevel nevne et par indikatorer ettersom de er svært populære: Bollinger Bands, Fibonacci retracement, glidende gjennomsnitt, MACD-indikator og stokastisk indikator. Disse tekniske verktøyene brukes sjelden alene for å generere signaler, men heller sammen med andre indikatorer og diagrammønstre.