Hvordan trade og åpne en valutakonto

Føler du at du er klar til å trade? Husk på å les denne artikkelen først og lær deg hvordan du registrerer deg en valutakonto slik at du kan starte å trade valuta. Vi skal også nevne noen andre faktorer som du burde være klar over før du går til dette steget, samt at vi skal diskutere hvordan du skal handle valuta og de forskjellige type ordrene som kan plasseres.

Å trade valuta innebærer naturligvis at du er nødt til å åpne en konto som du kan gjennomføre tradingen fra. Det finnes mange forskjellige kontoer som du kan velge mellom og du må rett og slett velge den som passer deg aller best. Vi skal i det følgende diskutere noen faktorer som du må ta hensyn til før du velger deg en megler å trade hos.

Våre anbefalte tradingkontoer finner du i menyen til høyre!

Giring

Giring er kort fortalt muligheten til å kontrollere store mengder kapital ved å bruke kun en liten del av din egen kapital, og jo høyere giring, jo høyere er risikoen. Størrelsen på giringen vil være forskjellige hos de forskjellige meglerne, men de aller fleste har en giring på opptil 1:100, mens enkelte tilbyr helt opptil 250:1! En giring på 50:1 innebærer at du for hver krone du har på din tradingkonto kan kontrollere opptil 50 kroner. Hvis du som trader har 1.000 kroner på kontoen vil nettmegleren gi deg muligheten til å trade for opptil 50.000 kroner på markedet. Denne giringen utgjør også din margin, eller det beløpet du må ha på din konto for å kunne trade med et gitt beløp, og som regel er denne marginen på rundt 2%.

Vær observant på hvilken giring som tilbys - og risikoen ved dette!

Vær observant på hvilken giring som tilbys – og risikoen ved dette!

Giring ses på som kanskje den aller største fordelen med valutahandel ettersom den gir deg muligheten til å få store avkastninger med små beløp. Når det er sagt så er det viktig å påpeke at giring også kan være ekstremt negativt hvis kursene beveger seg i feil retning ettersom tapene dine, i likhet med gevinstene, vil forstørres som et resultat av giringen. Med denne formen for giring er det faktisk en realitet at du kan tape mer enn hva du har investert i selve handelen, og dette vil naturligvis gå ut over din tradingkonto. Det er derfor viktig at du fullt ut forstår risikoen som giring innebærer.

Provisjon og avgifter

En annen stor fordel med de forskjellige nettmeglerene er at det er svært lave utgifter forbundet med tradingen. En prosentvis avgift vil bli trukket når handelen din effektueres, samt at du må betale et lite gebyr for å holde en handel over natten. Uansett skal naturligvis meglerne ha en provisjon og du husker kanskje det vi skrev om kjøp/salgs-pris (bid og ask)? Hver gang en handel gjennomføres er det nettmegleren som tar spreaden som ligger mellom disse to prisene.

Hvis du tenker på å åpne en konto kan det være smart å vite hvilken spread de forskjellige meglerne opererer med. Selv om forskjellene kanskje bare er noen pips så kan dette utgjøre litt hvis du trader mye over tid. Sjekk derfor ut hvilken pip-spread de forskjellige meglerne har for den eller de valutaene du har tenkt til å trade med.

Det vil som sagt være forskjeller mellom de forskjellige nettmeglerne og hva de kan tilby deg, så en grundig vurdering vil bestandig være klokt før du gjør et valg. Hvert selskap vil tilby forskjellige grader av service og programmer i tillegg til avgiftene som vi har snakket om. Velg derfor en respektert nettmegler når du skal gå inn i denne spennende tradingverdenen.

Trade alle slags valutaer til enhver tid gjennom hele døgnet!

Trade alle slags valutaer til enhver tid gjennom hele døgnet!

Hvordan trade valuta

Nå som du vet noen av de viktigste faktorene som du må være klar over når du skal åpne en valutakonto, skal vi se nærmere på hvordan du kan trade med denne kontoen – noe som vi også har vært inne på tidligere. Din jobb som spekulant er rett og slett å forutse hvordan utviklingen i et gitt valutapar vil bli. Hvis du for eksempel har en anelse om hvordan USD/JPY vil utvikle seg har du følgelig to valg: det ene er at den amerikanske dollaren vil styrke seg over japanske yen, og det andre er at japanske yen vil styrke seg i forhold til dollaren.

Hvis du har tro på en styrking av dollaren inntar du en kjøpsposisjon eller longposisjon, og vil da profitere på handelen hvis kursen går oppover. I motsatt fall inntar du en salgsposisjon eller shortposisjon og vil få avkastning hvis kursen går nedover. Verre enn dette er det ikke, men ikke la deg lure av enkelthetens sjarme – husk at valutamarkedet kan være meget uforutsigbart og med høy giring kan du fort tape pengene du har lagt i handelen.

Ordretyper

En trader som skal effektuere en handel vil sannsynligvis anvende seg av en markedsordre eller en limitordre. En markedsordre innebærer at valutatraderen kjøper eller selger valuta til den nåværende prisen som markedet kan tilby. En limitordre gir traderen en mulighet til å entre markedet til en oppgitt kurs. Sistnevnte betyr at du selv kan sette en kursinngang og at det dermed vil innebære at det kan ta noe tid før handelen effektueres – selvfølgelig avhengig av kursutviklingen.

En valutatrader som allerede har en åpen posisjon vil vurdere å bruke en take-profit ordre for å sikre seg avkastning. La oss tenke oss at du som trader er fornøyd om et valutapar oppnår en viss kurs, men at det er usikkert om kursen vil stige noe høyere. Da vil en take-profit kunne være smart, spesielt hvis du ikke har muligheten til å overvåke utviklingen kontinuerlig. Når kursen beveger seg til den prisgrensen du har satt vil derfor handelen stenges automatisk, og du vil være sikret avkastning – selv om du ikke engang er tilstede foran dataskjermen.

Et annet svært viktig verktøy som tradere anvender seg av er stop-loss. Dette er en måte å begrense tap på, og akkurat som med en limitordre kan du ved hjelp av stop-loss definere en smertegrense for hvor store tap du kan akseptere. Dette er det mange nybegynnere som har vanskeligheter med å akseptere, men tro oss: det er smart å benytte seg av!

Som du kan se så er det flere type ordrer som du kan bruke når du skal starte med valutahandel, og å ha en god forståelse av disse er essensielt før du plasserer din første trade!

Lykke til!