Valutahandel

Valutahandel, eller valutatrading som mange ynder å kalle det, er en interessant økonomisk øvelse for den som vet hva det dreier seg om. Her skal vi se nærmere på handel med valuta på margin og forklare deg hva dette dreier seg om.

Kort fortalt så betyr valutahandel på margin at du som trader har muligheten til faktisk å både kjøpe og selge valuta for en høyere verdi enn det du faktisk har tilgjengelig på din investeringskonto. Dette er naturligvis risikabelt men denne risikoen oppveies på mange måter ved at man har et stort potensial for en økt inntjening. For de som kjenner til finansmarkedet er dette faktumet ingen overraskelse, og som kjent er det slik at liten risiko tilsvarer liten potensiell avkasning, mens det motsatte gir seg selv.

Hva er egentlig valutahandel på margin?

Videre i denne artikkelen skal vi kikke nærmere på hva marginhandel innenfor valuta handler om og hvordan dette fungerer.

Når man driver med valutahandel er begrepet margin veldig sentralt, og som vi allerede har nevnt så dreier det seg om at man faktisk har muligheten til å både kjøpe og selge for mye mer enn det du har dekning for på din investeringskonto.

Årsaken til at dette kan la seg gjøre oppstår i det øyeblikket du tillater at totalbeløpet på valutakontoen din står som sikkerhet for dine pengeplasseringer hos din nettmegler/valutamegler.

Valutahandel eller forex trading gjennomfører man som regel med mindre innskudd på margin, og dette er fordelaktig ettersom du som trader har sjansen til å utnytte bevegelsene i valutakursen. Hvis for eksempel en kurs endrer seg 1% så kan dette utgjøre betydelige beløp for deg. Hos enkelte meglere er det faktisk slik at du kan handle for én million euro selv om du ‘kun’ har satt inn 10.000 euro på din investeringskonto.

Valutahandel på margin kan gjøres både med små marginer og store marginer, og for å forklare dette begrepet bedre så kan vi se på en margin som er på 2:1 og en som er på 15:1. Hvis du gjør et innskudd på 10.000 euro og handler for 20.000 euro har du handlet med en margin på 2:1. Med et innskudd på 10.000 euro og handel for 150.000 euro har du handlet med en margin på 15:1. Da sier det seg selv at avkastningsmulighetene er betydelig større i det sistnevnte eksemplet, men samtidig øker da også risikoen betraktelig. Dette kalles også for giring, og det kan du lese mer om ved å klikke på linken.

Hvor stor margin du velger å handle med må bestandig være en vurdering sett i forhold til risikoen. Enkelte valutatjenester tilbyr en margin på både 100:1 og 200:1, så her må man ha tungen rett i munnen før man plasserer pengene sine. Så høye marginer anbefales rett og slett ikke, og med den nevnte marginen på ‘bare’ 15:1 kan selv små endringer i kursen sørge for at hele innskuddet ditt går tapt. Men så igjen: tilsvarende små endringer i positiv retning vil som nevnt kunne mangedoble ditt innskudd, så hvis man vet hva man gjør her har man virkelig muligheten til å mangedoble pengene man har på valutakontoen.

Hos de fleste nettmeglerne, som folk flest benytter seg av, er det imidlertid ordnet slik at man aldri kan tape mer penger enn det man har satt inn på kontoen sin, og man blir derfor ikke tape penger utover det man har på sin investeringskonto.