Tradingtips

De fleste som starter med trading har en drøm om å få høy profitt på kort tid, og for at man skal lykkes med dette må man gjøre ting 100% riktig.

Når man trader har man flere forskjellige verktøy som man kan benytte seg av og kombinert kan disse sørge for at du gjør de rette valgene som i sin tur vil kunne gi deg avkastning på dine investeringer – men ingen garantier gis ettersom finansmarkedet til tider kan være veldig uforutsigbart.

Som korttids-trader/daytrader er det altså enkelte strategier som kan brukes, og disse skal vi titte nærmere på i denne artikkelen.

Glidende gjennomsnitt

Hold et øye med det som kalles for ‘moving average’, eller glidende gjennomsnitt på norsk. Her vil man kunne se et instruments gjennomsnittlige pris over en gitt periode, og da for eksempel 15, 30 eller til og med 200 dager. Da vil man få en tanke om instrumentet trender opp eller ned, og kjøpskandidater vil trende oppover mens shortkandidater vil trende nedover. Glidene gjennomsnitt kan må få visualisert i et diagram ved å velge dette. Man vil da se én eller flere kurvende linjer som viser en sannsynlig utvikling.

Forstå sykluser og trender

Det er også viktig å forstå sykluser og mønster/trender. På årlig basis vil de fleste markeder bevege seg i positiv retning fra november og til og med april, mens man fra mai til oktober som regel vil se et marked som er roligere. Når det gjelder trender, er det viktig at du ikke investerer mot trendene, men med dem. Å finne gode muligheter synker hvis du jobber på denne måten. I cfd handel har du riktignok muligheten til å profitere på begge deler, så det er viktig at du ser etter klare trender – både de som går opp og de som går ned.

Bruk stop loss

Minimer risikoen din ved å bruke stop loss. Stop loss er rett og slett en grense du setter for det maksimalt aksepterte tapet ditt. Det samme kan man gjøre andre veien også, altså at man innkasserer gevinst når instrumentet når en gitt kurs. Slike grenser sørger for at handelen kuttes automatisk, og det betyr at du er sikret selv om du ikke er tilstede for å overvåke handelen selv. Den generelle regelen er å sette slike grenser rundt 10-15% av den originale prisen du har betalt.

Teknisk analyse

Ved hjelp av teknisk analyse kan man evaluere og studere et instrument eller et marked, og da er det tidligere priser og mønstre som brukes for å forutse hva som vil skje fremover. Flere indikatorer kan brukes til å finne ut når det riktige tidspunkter for å kjøpe eller selge er, og RSI er blant disse. RSI, Relative Strength Index, evaluerer et instruments styrke eller svakhet og dette gjøres ved hjelp av en skala fra 0-70. Hvis et instrument har en styrke på rundt 70 betyr det at det er overkjøpt og at det kan være smart å innta en salgsposisjon, mens en verdi under 30 betyr at det er oversolgt – og da kan en kjøpsposisjon være lurt.

Se også opp for mønster som indikerer en forandring i retningen på instruments pris – noe som reflekterer endring i forventningen. Det velkjente hode-og-skulder mønsteret viser at et instruments kurs stiger til en topp, før det deretter faller igjen, før det igjen går til en topp som er over den forrige toppen – før det til slutt faller igjen. Deretter vil den stige til en tredje topp som er omtrent jevnhøy med den første, slik at man ser et tydelig hode-og skuldermønster.