Trading av aksjer

Trading av aksjer har aldri vært enklere, og for deg som ønsker å daytrade for raskere profitt, vil CFD handel være midt i blinken for deg.

Trading med CFD’er har virkelig begynt å ta av i Norge takket økt oppmerksomhet i mediene, og hvis dette er noe du ønsker å prøve har du muligheten til det nå!

underside-aksjer

Trading vs investering

Den absolutt raskeste og enkleste måten å drive trading med aksjer på er gjennom CFD handel, og i hvert fall gjelder dette hvis du har lav egenkapital men samtidig ønsker en potensielt rask fortjeneste. Du skal imidlertid være klar over at risikoen er stor, og hvis man ønsker høy og kjapp fortjeneste er man nødt til å ta i bruk giring som hjelpemiddel.

Det er imidlertid først og fremst viktig å skille mellom begrepene ‘trading’ og mer tradisjonell’investering’, for dette er noe av essensen ved det å drive CFD handel. En investering dreier seg om at man som investor kjøper aksjer eller andre verdier med det målet for øyet at disse skal stige en eller annen gang i fremtiden, og perspektivet der er utvilsomt mer langsiktig.

Den typiske traderen spekulerer i kortsiktige prisendringer i markedet vil altså kunne skaffe seg fortjenester på både oppgang og nedgang i markedet gjennom henholdsvis long- og shortposisjoner.

Aksjetrading

Som sagt er CFD handel en måte å handle på som er i sterk vekst i dag, og dette dreier seg om handel på marginer eller marginhandel om du vil. Denne typen å trade på kan gjøres med både aksjer, valuta og indekser – med mer. Som vi har nevnt flere steder her på våre sider så eier man ikke an aksje når man trader den på denne måten, men aksjen i seg selv fungerer som et referansepunkt for kontrakten vi inngår med handelsplattformen. CFD, som står for contracts for difference er nemlig en kontrakt som har som mål å utveksle verdien av en endring i den underliggende aksjekursen fra kontraktsinngåelse til kontrakten avsluttes.

Mange vil imidlertid spørre seg om dette er noe man kan tjene penger på uten å investere stor kapital, og svaret på dette er et utbetinget ja. Trading av aksjer på denne måten innebærer at man som sagt kan benytte seg av marginer, og dette er en av de viktigste forskjellene på trading og en investering.

Man kan som sagt også spekulere i om en aksje vil falle i verdi, og inntar man en shortposisjon vil man derfor kunne få fortjeneste også på dette! Aksjetrading handler derfor om å finne seg en aksje man har en formening om vil bevege seg opp eller ned i verdi innenfor et forholdsvis kort tidsrom, for deretter å innta den ønskede posisjonen. Du spekulerer kort og godt i den underliggende aksjens mulige bevegelser uten å eie aksjen selv.

Marginhandel gir mulighet for stor fortjeneste

Som vi nevnte tidligere: det er muligheten for marginhandel som virkelig kan gjøre trading av aksjer meget profitabelt, og fenomenet kalles også for giring – og det skal vi kikke nærmere på her.

Når du har opprettet en konto på en tradingplattform, som for eksempel Plus500, setter du enkelt og greit inn penger på din tradingkonto. Her står du naturligvis fritt til å sette inn hvor mye du ønsker, men poenget med marginhandel/giring er at man kan handle for et volum i markedet som er større enn hva beløpet på din tradingkonto skulle tilsi. NB! CFDer er girede produkter og kan resultere i at du taper din kapital.

Kort fortalt handler det om å gire opp kapitalen man har på kontoen og giringen kan faktisk være så høy som 1:400 – litt avhengig av hvilken plattform du anvender. En giring av denne størrelsen er svært risikabel, men det er ikke uvanlig at tradere benytter seg av dette – men da skal man være ekstremt sikker i sine vurderinger.

Man låner derfor indirekte penger fra nettmegleren man bruker og dette betyr at man får muligheten til å handle for et volum som er større enn det man egentlig har innestående på tradingkontoen. Har man tenkt å trade for 2000 kroner og velger en giring på 1:400 så betyr det at posisjonen man har inngått er verdt 800.000 kroner – og da begynner man å snakke om store potensielle avkastninger!

Tenk deg følgende eksempel:
Du ønsker å kjøpe 10.000 aksjer som hver er verdsatt til 15 kroner. I en tradisjonell aksjehandel vil dette tilsvare en investering på 150.000 kroner.

(15 kroner x 10.000 aksjer = 150.000 kroner)

Hvis du ønsker å trade det samme antallet aksjer, men med en margin på 1:100, så vil du kun måtte legge ut 1500 kroner.
(150.000 kroner / 100 = 1500 kroner)

I en handel som dette er altså 1500 kroner marginen som du må betale for å inngå en kontrakt av denne størrelsen.

Til slutt

Gjennom CFD handel kan du ved hjelp av giring sikre deg en betydelig eksponering inn mot markedet, og trenger ikke å binde opp det faktiske beløpet som handelen er verdt i egenkapital. Den egenkapitalen som handelen krever for å iverksettes kalles for margin.

Som du da skjønner vil du kunne drive trading av aksjer av en betydelig verdi kun ved å legge ut brøkdelen av den totale verdien av posisjonen. Det du også skal være klar over er at du vil få den samme avkastningen som om du faktisk hadde investert 150.000 kroner, men dette vil også gjelde om dine antakelser angående utviklingen i kursen er feil. Du kan altså risikere å tape mer enn hva du har lagt ut i egenkapital!

Risikoen er stor, men den potensielle muligheten til høy avkastning gjør at marginhandel er et finansielt produkt som er i sterk vekst i dag.