Tips for indekshandel

Vi har et godt tips å komme med til deg som ønsker å handle med indekser ved hjelp av CFD, og dette er en spennende måte å trade på.

En indeks er som sagt en tall som i all hovedsak angir hvordan en børs utvikler seg, og det er gjerne de største selskapenes utvikling som danner grunnlaget for dette tallet. Å handle med indekser innenfor CFD vil derfor dreie seg om å forutse hvordan en børs utvikler seg.

Vårt råd til deg

Det er mange ting som spiller inn på hvordan en indeks utvikler seg og for Norges del så kan det lønne seg å følge med på hva som har skjedd i løpet av natten på verdens børser i andre verdensdeler. Den norske børsen er som kjent sterkt oljedrevet og nyheter innenfor den sektoren vil som oftest ha en innvirkning på hvordan børsen her hjemme utvikler seg.

Noen har kunnskap om dette selv, mens andre er avhengig av å oppsøke ekspertise for å danne seg et grunnlag for en plassering av pengene.

Vi bruker å følge med på nettsiden til Netfonds, og hver morgen kommer de med sine tanker om hvordan de tror børsen her hjemme vil åpne. De grunngir dette med en kjapp analyse og vi har i alle fall merket at de i veldig mange tilfeller har rett i sine antakelser. I dag har de for eksempel spådd at Oslo Børs vil åpne opp 1,5%, og setter man en CFD kontrakt på det, kan utbyttet bli fint.

Det fine med Oslo Børs er at den ikke åpner før kl. 0900 hver dag, og man har derfor godt med tid på seg til å oppsøke Netfonds på morgenkvisten. Anbefalingene deres publiseres på forsiden mellom kl. 0800 og 0900.

Hvis indekser er noe man interesserer seg for vil dette være en god kilde å lene seg på – men husk: dette er finansmarkedet og det deles ikke ut noen garantier!

Husk at CFD handel er giret og at du derfor i en fei kan tape mer enn det du har investert. Vær derfor varsom med de pengene du bruker og de pengene du har stående på din investorkonto. Husk på at du i de fleste tilfeller ikke kan tape mer enn du har stående på denne kontoen.

kent

View more posts from this author