Spennende uke i vente

Denne uken kommer utvilsomt til å bli preget av sentralbankene rundt om i verden, og da er det bare å holde på hatten og vente på store utslag i valutamarkedet.

Det er altså klart for en meget spennende uke og som sagt skal styringsrentene rundt omkring i verden drøftes, og blant annet er det ventet at rentene i Norge senkes til 0,5%,

Japan og USA

I morgen tidlig er det duket for presentasjon av nye rentetall fra Japan men der forventer ekspertene at sentralbanken vil holde rentene på det nåværende nivået – inntil videre.

Onsdagen er det virkelig duket for dramatikk når Federal Reserve i USA med Janet Yellen i spissen skal presentere sin beslutning. Det var i desember ventet at men ville oppleve opptil 4 renteøkninger i økonomien i løpet av 2016, men dette har nå blitt erstattet av en ‘vente og se-holdning’ grunnet en et tregere positiv utvikling i landets økonomi. Dørene vil nok allikevel holdes på gløtt for en økning av rentene i april eller i juni.

Torsdagen er det altså Norges Banks tur og der er det rimelig sikkert at rentene vil barberes med 25 basispunkter og altså legge seg på 0,50%. Også på de britiske øyer vil Bank of England komme med sin rentebeslutning så det er ingen tvil om at vi går inn i en utrolig spennende uke.

Årsaken til at man forventer et rentekutt i Norge er grunnet utviklingen i inflasjonen, nedrevidering av veksten, de internasjonale rentene samt boligprisutviklingen og kredittutviklingen. Kroneprisen er også en viktig del av rentebeslutningen, så et kutt i rentene nå og senking av rentebanen vil føre til en økt sannsynlighet for nullrente i Norge. Sentralbanken forventer nullprosent-rente innen utgangen av 2016 og videre ut 2018.

De største valutaparene i verden vil derfor bli nøye overvåket og det vil virkelig bli interessant å se hvordan utviklingen vil bli utover uken. At det vil bli utfordrende å spekulere i valuta denne uken er dog hevet over enhver tvil.

kent

View more posts from this author