Spennende med valutahandel

Er du helt ny innenfor valutahandel, men er nysgjerrig på hva det dreier seg om? Det er helt korrekt: det er spennende og det desidert største finansielle markedet på kloden.

Som sagt: du finner ikke noe større marked innenfor finans i verden i dag, og kort fortalt dreier det seg om hvordan både bedrifter og personer konverterer en valuta til en helt annen.

Det foregår slike transaksjoner til en verdi av flere billioner dollar daglig, men den skiller seg fra tradisjonell finanshandel ved at det ikke finnes noen sentral børs slik som med råvarer og aksjer. Handelen foregår derimot gjennom et globalt nettverk som består av forhandlere, meglere og banker, og dette innebærer at du som trader kan gjennomføre transaksjoner akkurat når du måtte ønske det – dag som natt og mandag som lørdag.

Når vi snakker om valutahandel så er naturligvis valutakursen et begrep som er sentralt. Valutakursen lar seg påvirke av flere forskjellige faktorer, og deriblant kan det være verdt å nevne en regjerings politikk, arbeidsmarkedet, inflasjon, renter samt import/eksport.

Det som er spesielt utfordrende med denne formen for handel er at det er et så stort volum av valutatradere og så mye penger som veksler til enhver tid, at endringer i kursene kan foregå meget raskt. Dette sørger igjen for at handel med valuta som nevnt ikke bare er det største finansmarkedet i verden, men også et av de som er mest volatile. Volatilitet er et begrep som brukes om et finansielt instruments usikkerhet i kursen/verdien.

kent

View more posts from this author