Spår dyster oljepris

Den velkjente investeringsbanken Goldman Sachs tror dagens nivåer på oljeprisen bare er starten på nedgangen, og spår en ytterligere halvering av prisen.

Goldman Sachs spår altså en oljepris på rundt 20 dollar fatet i løpet av neste år, og konklusjonen deres er da klar: i så tilfelle blir det finanskrise.

Ingen tegn til endring

Grunnen til de dystre spådommene fra investeringsbanken er at de ikke ser tegn til at det vil bli noen endring i misforholdet mellom forbruk og produksjon.

De konkluderer med at de aller fleste energiselskapene allerede nå merker fallet i oljeprisen både på inntjeningen og på bunnlinjen – og kursene på aksjene har falt stygt siden i fjor høst. De tror derfor at et ytterligere fall i oljeprisene vil sende disse energiselskapene utfor stupet, noe som igjen vil skape en konkursbølge i finansmarkedene over hele verden.

Sjefsanalytiker i Danske Bank, Allan Von Mehren, bekrefter at de følger nøye med på dette og han kommer med følgende uttalelse:

– Oljeprisen er den største risikofaktoren for vår makroøkonomiske prognose. Et ytterligere fall kan destabilisere verdensøkonomien. Inntil nylig har man kunnet se noe positivt i oljeprisfall, at det har støttet opp om forbruk og vekst. Men den tiden er forbi. En ny halvering av oljeprisen vil være overveiende negativt.

Også Thomas Thygesen, som er sjeføkonom i SEB, sier at en halvering i prisen faktisk ikke er et scenario som er spesielt usannsynlig. Han understreker dog et oppbyggingen av lagrene ikke foregår like kjapt som tidligere, og et tilbud/etterspørsel har kommet nærmere hverandre.

Thygesen erkjenner dog at risikoen definitivt er tilstede for at oljeprisen skal falle betydelig. Dette igjen vil føre til at finanspolitikken vil innstrammes samt at dette vil gi et sterkt press på likviditeten, globalt sett.

kent

View more posts from this author