Skuffende svenskehandel sender kronen ned

Helt ferske tall fra vår nabo i øst viser en nedgang i detaljhandelen på 1,7% fra juli til august. Dette er med på å sende den svenske kronen nedover.

På forhånd hadde man forventet en flat utvikling og på årsbasis har veksten i detaljhandelen vært på kun 1% mot forventede 3,3%. I tillegg til dette ble også handelsbalansetallene dårligere enn forventet, og underskuddet er på 3,6 milliarder svenske kroner mot et forventet underskudd på 0,3 milliarder.

Dette makroslippet har derfor sendt den svenske kroner ned i verdi, og den svekkes altså med 0,3% mot euroen. Euroen koster nå 9,443 SEK.

Det er ikke bare den svenske kronen som får seg en trykk: Også den norske kronen har blitt svekket og derfor er forholdene for grensehandlingen omtrent uendret.

kent

View more posts from this author