Shorte valuta

Handel med valuta er enormt spennende og et virkelig interessant fagfelt. Det er ekstremt mange faktorer å ta hensyn til og for å lykkes i dette må man virkelig være på tå hev.

Å shorte valuta er et begrep som brukes mye, men hva betyr egentlig det? Dette skal vi se nærmere på i denne artikkelen.

Litt om valutahandel

Det rent tekniske omkring valutahandel er ikke spesielt vanskelig å forstå, men det er dét å vite hvilken posisjon man skal innta og når man skal gå inn og ut av handelen som virkelig er utfordringen. Når det gjelder valutahandel så har man muligheten til å kjøpe eller selge. På fagspråket kaller man dette for henholdvis å gå ‘long’ eller å shorte valuta.

Her ser du hvordan et candlestick-diagram viser utviklingen mellom GBP/USD. De grønne søylene viser en styrking av pundet, mens de røde viser en styrking av dollaren. Det er store variasjoner på kort tid!

Her ser du hvordan et candlestick-diagram viser utviklingen mellom GBP/USD. De grønne søylene viser en styrking av pundet, mens de røde viser en styrking av dollaren. Det er store variasjoner på kort tid!

Det første man må vite er at når det kommer til valutatrading så oppgis de forskjellige valutaene i såkalte valutakryss, for eksempel GPD/USD. I dette tilfellet er GPD (britiske pund) basisvalutaen mens USD fungerer som noteringsvaluta. Hvor mye disse to er verdt i henhold til hverandre vil hele tiden forandre seg, men bevegelsene skjer som oftest i trender – altså mer langsiktige bevegelser i en bestemt retning. Mens de store trendene utspiller seg i den ene eller den andre retningen vil man oppleve svingninger som går både opp og ned underveis. Det er derfor meget utfordrende å trade valuta med giring.

Men tilbake til GBP/USD: hvis man tenker seg et diagram med såkalte candlesticks vil en styrking av GBP føre til at vi får en bevegelse oppover og som er preget av grønne candlesticks. Dette betyr at man vil måtte betale mer for et pund i dollar – at dollaren blir mindre verdt i forhold til pundet. Hvis man ønsker å innta en posisjon hvor dette er tilfellet, altså at man tror at pundet vil styrke seg, inngår man en long-posisjon.

Å shorte valuta blir derfor det motsatte: tror man at dollaren vil styrke seg i forhold til pundet, så inntar man en short-posisjon. I diagrammet vil man da få røde candlesticks og en nedadgående trendretning. Det betyr da at det vil bli billigere å kjøpe britiske pund med dollar.

Høres det komplisert ut? Det er kanskje litt uvant i starten og vanskelig å forstå, men hvis man tenker seg litt om så gir dette mening.

Som vi nevnte i starten så er valutahandel veldig spennende, og det å lære seg hvilke faktorer som påvirker de forskjellige valutakryssene er en stor oppgave – for å si det mildt. Vi anbefaler derfor at du finner deg en god kilde på nett hvor du kan lese analyser og studere når man skal inn i en posisjon og når man skal ut. Husk å ha is i magen ettersom det som sagt vil forekomme daglige svingninger i valutakrysset, og at det først og fremst er trenden du er ute etter å identifisere. Selv om det vil svinge opp eller ned så vil retningen ofte være tydelig.