Shorte aksjer

Vi har nevnt det til det kjedsommelige her på våre sider; med CFD handel har du muligheten til å få avkastning både når markedene faller og synker, og i denne artikkelen titter vi nærmere på fenomenet som kalles for ‘shorting’.

Å shorte et instrument (aksje, indeks, valuta etc) betyr kort og godt at man skal selge før man senere kjøper tilbake – og da forhåpentligvis til en lavere pris. Dette er en risikabel øvelse men om man har god timing og teft for endringer i markedene er dette en bra mulighet til å skaffe seg høy avkastning på kort tid.

Hva vil det egentlig si å shorte en aksje?


Med aksjehandel tenker folk flest på at man skal kjøpe en aksje for deretter å selge den senere når prisen har steget i verdi – for på denne måten å få avkastning. CFD handel gir imidlertid investorene mulighet til å spekulere og investere i nedgang også, og man kan dermed si at dette er et speilbilde på tradisjonell handel.

For å tjene på en nedgang må man derfor gjøre det motsatte; nemlig å selge først for deretter å kjøpe tilbake senere.

Tror du for eksempel at en spesiell aksje, indeks eller råvare vil falle i verdi kan du derfor inngå en såkalt sell-posisjon (evt. short eller salg) og kjøpe tilbake instrumentet til en lavere pris for å innkassere gevinst hvis den har hatt en nedgang.

Hvor mye du tjener på handelen vil være avhengig av hva salgsprisen og kjøpsprisen er – stiger instrumentet i verdi har du imidlertid tapt penger. Timing er derfor utrolig viktig.

Spekulasjon

Ha bedrive shorthandel betegnes av mange som ren gambling ettersom det er stor risiko knyttet til denne øvelsen, men dette er naturligvis en unyansert karakteristikk. Ja, det er knyttet høy risiko til shorting, men det er allikevel en kalkulert risiko. Risikoen er større og årsaken kan enkelt forklart sies å være på grunn av antakelsen om at markedet generelt sett øker i verdi over tid. Å spekulere i nedturer og investere deretter vil derfor være mer risikofylt enn å inngå kjøps-posisjoner – men med stor risiko følger det også potensielt stor avkastning.

Begrepet ‘hedging’ er noe som betyr at investorer inngår shortposisjoner for å beskytte sine langsiktige long-investeringer. Innenfor CFD handel er det imidlertid spekulering som gjelder, og dermed handler det om å ha kunnskap om når og hvor man skal entre markedet. Mens hedgere søker å redusere risikoen oppsøker spekulanter risiko med viten og vilje for å forsøke å profitere på dette.

Timing er derfor nøkkelen og lykkes man med dette kan avkastningen bli stor. Et eksempel som brukes mye er bilkonsernet Volkswagens børssmell høsten 2015. Selskapet ble rammet av en skandale hvor det kom frem at de hadde trikset med teknologien slik at bilene deres ga lavere utslipp i testsituasjoner, og dette første naturligvis til at selskapet raste på børsene. Investorer som inngikk short-posisjoner kunne dermed profitere på selskapets enorme fall i verdi på kort tid.