Sentralbanken holder renten uendret

Man regnet det for 50/50 om Norges Bank i dag ville kutte styringsrenten eller ikke, men sentralbanken valgte altså å holde den uendret.

Den forrige renteendringen kom den 24. september hvor den ble kuttet til 0,75%.

Mulig kutt i første halvdel av 2016

I forbindelse med offentliggjøringen av resultatet av rentemøtet kom sentralbanken med en rapport hvor følgende kom frem:

Virkningene på norsk økonomi av fallet i oljeprisen og nedgangen i oljeinvesteringene kommer gradvis til syne. Husholdningenes konsum og private investeringer ventes å bli lavere fremover enn tidligere lagt til grunn. På den andre siden vil en ekspansiv finanspolitikk bidra til å holde etterspørselen etter varer og tjenester oppe. ­Samlet sett er det utsikter til at veksten fremover blir litt svakere enn ventet. Arbeidsledigheten ventes å stige noe mer enn anslått i forrige rapport.

Etter en samlet vurdering av utsiktene og risikobildet valgte hovedstyret å holde styringsrenten uendret på dette møtet. Blir utviklingen om lag slik vi nå ser for oss, kan styringsrenten bli satt ned i løpet av første halvår 2016

Styrket krone

Som en følge av Norges Bank beslutning om å holde styringsrenten uendret har den norske kronen styrket seg mot øvrige valutaer. Prisen på euro har falt til 9,4775 kroner, mens prisen på dollaren har falt til 8,7064 kroner. Kronen styrker seg altså mot dollaren igjen etter at det var en motsatt bevegelse i går som følge av at FED hevet sin styringsrente i USA.

kent

View more posts from this author