Rentemøte i USA i kveld

En av de aller viktigste finansielle hendelsene som påvirker finansmarkedene i stor grad er rentemøtene i Federal Reserve i USA.

Når USAs sentralbank, med Jane Yellen i spissen, presenterer sine tanker om rentene i verdens største økonomi skjelver økonomiene i buksene. Avhengig av hva som blir sagt der kan markedene oppleve store prismessige utslag, og det er derfor viktig å være på vakt.

‘Ingen’ tror på renteheving i dag

I kveld presenterer altså sentralbanksjefen i USA den aller første rentebeslutningen etter at banken forrige måned kom med en renteheving for den aller første gangen på nesten 10 år. Møtet i dag går under betegnelsen mellommøte, og det betyr at det ikke vil avholdes noen pressekonferanse i ettertid hvor man presenterer de oppdaterte prognosene.

Det er svært få, om noen, som tror at Federal Reserve vil komme med en renteheving i kveld, men det er allikevel stor spenning knyttet til pressemeldingen som vil komme sammen med beslutningen.

DNB Markets trekker frem tre faktorer

I DNB Markets trekker makroteamet i sin morgenrapport at det etter all sannsynlighet er tre faktorer som er viktige for Fed i dag.

1. Selv om arbeidsmarkedet i landet har vært friskt i det siste har nøkkeltallene vært svakere.

2. Etter nyttår har også finansmarkedene være utrolige, og mye av dette skyldes en frykt for hva som utspiller seg i Kina samt det markante prisfallet på olje.

I rapporten sier DNB Markets følgende:

Risikoen for at uroen kan bli mer langvarig og forplante seg i høyere risikopåslag, strammere kreditt, og dermed også svakere aktivitetsvekst, taler for at Fed vil trå forsiktig frem.

3. Som en følge av prisfallet på olje har forventningene til utviklingen i prisveksten falt.

Disse tre faktorene til sammen sørger trolig for at dagens møte ikke kommer til å by på noen klare signaler om en renteheving på mars-møtet.

IG Markets varsler om kortsiktig rally

Analytiker Angus Nicholson i IG Markets forteller i et intervju med Bloomberg at det er mulig vi kan få oppleve et kortsiktig rally – altså at investorer vil bli mer aktive i markedet i den nærmeste fremtiden.

Dette grunnlegger han med at mange av markedene handles til så lave nivåer at de faktisk kan lokke kjøperne tilbake. Han understreker at de ikke karakteriserer det som en bunn, og at det er forventet å komme frem svake økonomiske data i det første kvartalet fra Kina. Dette vil igjen legge ytterligere press på oljeprisene i markedet.

kent

View more posts from this author