Rentemøte i USA i dag

Det er knyttet stor spenning til utfallet av rentemøtet som på går i USA disse to dagene, og i kveld kl. 20.00 får vi svaret på hva den føderale banken har valgt å gjøre.

Det er imidlertid forventninger knyttet til en heving av renten til 0,25%, og dette er den første rentehevingen i USA på nesten 10 år.

Hvordan reagerer dollaren?

For CFD tradere er dagen i dag spesielt spennende ettersom endringer i rentenivået som regel har en innvirkning på valutakursene. Spørsmålet mange stiller seg er derfor hvordan dollaren vil reagere på en eventuell renteheving. Som regel, hvis man følger læreboka, vil en heving av renten føre til at valutaen vil styrke seg, men det gjenstår å se om dette vil være tilfellet denne gangen.

For de som allerede har åpne posisjoner hvor dollaren er involvert vil dagen i dag derfor kunne bli svært avgjørende. Har man ingen åpne posisjoner er det som regel smart å vente til etter offentliggjøringen før man inngår en kontrakt hvor dollaren er involvert.

Høyere inflasjon enn ventet i eurosonen

Det har blitt lansert en rekke viktige tall fra mange økonomier i dag, og blant de viktigste var nyheten om at inflasjonen i eurosonen var høyere enn forventet. Konsumentprisene i eurosonen hadde en stigning på 0,2% på årsbasis i november, mens det forventede tallet var på 0,1%. Inflasjonsraten i eurosonen var for ett år siden på 0,3%.

I tillegg til dette kunne Storbritannia melde om den laveste arbeidsledigheten siden finanskrisen, og nå er ledigheten nede i 5,2% – altså det laveste siden 2008. I tillegg til dette har lønnsutviklingen på øyene hatt en nedkjøling i løpet av de siste tre månedene, med en vekst på kun 2% i år. Det var ventet en oppgang på 2,3%.

kent

View more posts from this author