Rentemøte i den europeiske sentralbanken i dag

Euroen har gjennomgått en aldri så liten krise den siste tiden og i dag er det knyttet stor spenning til hva utfallet av rentemøtet i den europeiske sentralbanken vil gjøre.

Sjefen i den europeiske sentralbanken (ECB), Mario Draghi, er kjent for å være en offensiv mann og har i forkant av møtet sagt at det styrende rådet i banken vil gjøre det som trengs for å få fart på økonomien igjen.

Inflasjonen treffer fortsatt ikke målet som banken har satt, altså like under 2%, og mange forventer derfor at Draghi og teamet hans vil komme med planer som vil sørge for økonomisk stimuli.

Så da spør vi deg: hvordan innvirkning tror du dagens kunngjøring vil ha på euroen?

Man ser allerede antydninger til at euroen er i ferd med å hente seg litt inn igjen i forhold til dollaren etter det langvarige fallet, så dagen i dag er det knyttet stor spenning til.

I skrivende stund stiger de aller største indeksene i Europa i påvente av møtet og både Dax i Tyskland, FTSE i London og CAC i Paris viser gode takter.

kent

View more posts from this author