Råvarehandel

Hvis du er interessert i å lære mer om råvarehandel skal vi mer enn gjerne hjelpe deg her på våre sider. At du er på vei inn i en veldig spennende del av finansmarkedet er det ingen tvil om og her er det gode muligheter til å profitere godt på egne investeringer.

Når vi tenker på handel med råvarer her på våre sider, så tenker vi ikke direkte på å handle de faktiske råvarene, men å inngå differansekontrakter (CFD). Vi gir deg en lett forståelig innføring her.

Hva er målet med råvarehandel?

Som vi nevnte i innledningen så kjøper du ikke en råvare fysisk, altså at du faktisk eier den, men når vi snakker om CFD så dreier det seg altså om at råvaren er det underliggende instrumentet. Så kort fortalt blir din oppgave å finne ut om en råvare vil stige eller synke i verdi, og du kan få avkastning på begge deler så fremst du har inngått en avtale med nettmegleren om dette. Så å tjene penger handler derfor om å forutse utviklingen i verdien og å inngå en investering på grunnlag av dette, og du kjøper derfor ikke råvaren – bare posisjonen den har. Råvaren, som for eksempel gull, vil derfor kun være en referanseverdi og du eier ikke gullet du investerer i.

Hvordan tjener man på dette?

Å forutse markedets bevegelser har vi allerede nevnt, og det innebærer faktisk at du må ha en viss kunnskap om hva dette dreier seg om. Å lære seg handel med råvarer er derfor essensielt. Nå er ikke dette så komplisert som det høres ut til, og mange vil hevde at dette er langt enklere enn å gjennomføre cfd handel med aksjer.

I praksis må man derfor opprette en konto hos en nettmegler. Her kan for eksempel Plus500 eller eToro anbefales, og da er det egentlig bare å sette i gang. Hos Plus500 har man en meget god demomodus som man kan øve seg. I praksis handler det om å gjøre seg erfaringer og gjennom handel vil man etter hvert utvikle en forståelse av hvordan markedet fungerer. Man vil også utvikle seg forskjellige strategier og man vil fort erfare hva man tjener penger på og hva som ikke fungerer så godt. CFDer er girede produkter og det kan resultere i at du taper din kapital.

De lønnsomme strategiene må gjenskapes og repeteres så lenge de fungerer, og det kan være smart å teste ut forskjellige handler i liten skala. Fungerer det da, kan det like fullt fungere i større volum. Du kan da gjerne øke investeringene og ellers gjøre det samme som tidligere, men ta det gjerne rolig i starten.

Så for å tjene penger må man rett og slett trade og skaffe seg erfaringer, og dette vil gjerne skaffe deg mer kunnskap enn å sitte å pugge fagbøker om temaet. Men vi kan ikke gjenta det ofte nok: ikke sats de store beløpene før du vet hva du holder på med. Husk at det er girede produkter slik at du kan få en helt ok profitt selv med små investeringer.

Litt mer om marginhandel

Som vi nevnte ovenfor så foregår råvarehandel som dette med marginer, eller giring om du vil. Dette er en risikofylt måte å plassere sine penger på, men profittmulighetene er så store at det på en måte blir verd risikoen. Kort fortalt så dreier handel med marginer seg om at man kan utnytte et underliggende instruments fulle verdi (for eksempel en råvare) til kun en brøkdel av prisen. Med en giring på 1:10 så vil du for 1000 kroner kunne nyte godt av en kontrakt med en verdi på 10.000 kroner – altså som om du hadde investert 10.000 kroner. På denne måten får du nyte godt av den fulle verdien, men på den andre siden vil det samme skje om du plasserer pengene feil.

Det som er kjekt er at du aldri vil kunne tape mer penger enn det du har plassert på din handlekonto. Det kan derfor være lurt å ta ut penger og sette på din private konto etter hvert som du går i overskudd, og rett og slett lage deg en handlingsregel for hvor mye du skal ha på din investeringskonto. Da har du hele tiden god kontroll og behøver ikke å risikere å tape mer penger enn hva du selv føler deg komfortabel med.