Ordretyper og risikokontroll

I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i ordretypene og risikokontrollen som tilbys gjennom Plus500. På denne siden kan man både kjøpe og selge CFD-instrumenter til de markedskursene som til enhver tid er gjeldene.

NB! CFDer er girede produkter og kan resultere i tap av din kapital.

Som nevnt har man flere forskjellige ordretyper på denne handelsplattformen og ved hjelp av disse ordretypene kan man på en god måte få hjelp til å styre risikoen for handelen. Hvis man for eksempel skulle få probelemer med internettilkoblingen hjemme vil for eksempel limits være svært hjelpsomme.

Stop limit

Man har muligheten til å beskytte fortjenesten sin ved å legge inn en såkalt Stop limit-ordre. Hvis instrumentet man har handlet (aksjer, råvarer, indeks eller valuta) stiger vil en slik ordre gi Plus500 beskjed om at instrumentet skal selges når og om det når en bestemt kurs.

Stopp tap/maksimalt tap

En ordre som dette beskytter fortjenesten din hvis instrumentet faller – altså det motsatte av en stop limit-ordre. Stopp tap fungerer slik at Plus500 instrueres til å selge instrumentet hvis det skulle falle til den bestemte kursen. Hvis en aksje når den bestemte kursen vil derfor stopp tap-ordren bli til en såkalt markedsordre, og denne ordren vil da instruere Plus500 om et salg til den beste mulige kursen. I et såkalt volatilt marked kan det hende at du ikke får den eksakte kursen som du hadde ønsket, men normalt sett vil avviket ikke være så stort.

risikokontroll-ordretyper-cfd

Garantert stopp

En garantert stopp-ordre sørger for at en absolutt grense settes på et potensielt tap på en handel. Hvis markedet plutselig skulle falle vil posisjonen sin stenges på den nøyaktig spesifiserte prisen – og da uten noen risiko for feiltrinn. Man kan ikke bruke garantert stopp-ordrer på alle instrumenter, og hvis instrumentet støtter denne ordretypen vil en avkrysningsboks vises.

Denne ordretypen kan kun anvendes ved en ny handel og kan ikke legges til en eksisterende posisjon. En slik ordre kan kun aktiveres eller endres når instrumentet er tilgjengelig og når du handler. Nå ordren er aktivert kan den garantert stopp ikke fjernes men man har fortsatt muligheten til å endre verdien.

Når en garantert stopp-ordre er aktivert er den ekstra spredningen ikke refunderbar, og den vil bli vist før ordren skal godkjennes. Ordren må også være i en viss avstand fra den kursen som instrumentet handles på til gjeldende tidspunkt.

Etterfølgende stopp

Denne ordretypen lar deg som trader legge inn en stopp tap-ordre som vil oppdateres automatisk slik at du sikrer deg fortjeneste hvis markedet skulle bevege seg i din favør. En ordre som dette legger du inn ved å klikke på ‘Avansert’-knappen ved opprettelse av en markedsordre.

Det er fire forskjellige måter å legge inn en stopp tap-ordre på:
* Du kan legge enn en etterfølgende stopp-kurs. Hvis en aksje skulle selges for 500 kroner har du muligheten til å legge inn en stopp tap-ordre med en såkalt etterfølgende stopp på 470 kroner pr. aksjepost.
* Du kan også legge inn en kurs for maksimalt tap, og da vil Plus500 beregne en etterfølgende stopp som er relevant.
* Det er også mulig å angi avstand i poeng fra den gjeldende kursen, og deretter vil Plus500 beregne en stopp tap-kurs som er relevant
* Den siste måten er å angi en prosentandel av den gjeldende kursen, og også da vil vil Plus500 beregne en stopp tap-kurs som er relevant.

Entry-ordre

En entry-ordre er en ordre som iverksettes på et tidspunkt når markedskursen når den kursen du har spesifisert – og da åpner du en ny posisjon. Inngangskursen kan være både lavere og høyere en den gjeldende omsetningskursen.

Det er fire forskjellige entry-ordrer som du kan benytte deg av:
* Entry-Limit-Buy: Her venter du til kursen er lavere enn den kursen som er gjeldene (brukes når man skal kjøpe)
* Entry-Stop-Buy: Her venter du til kursen er høyere enn den kursen som er gjeldende (brukes også ved kjøp)
* Entry-Limit-Sell: Her venter du til kursen er høyere enn den kursen som er gjeldende (brukes når man skal selge/shorte)
* Entry-Stop-Sell: Her venter du til kursen er lavere enn den kursen som er gjeldende (brukes når man skal selge/shorte)

Kort fortalt: hvis du ønsker å kjøpe en spesiell aksje til en spesiell pris, for eksempel lavere enn den som er i dag, kan du altså legge inn en Entry-Limit-Buy-ordre. Opplever du at kursen ikke når dette nivået vil ordren ikke realiseres, men bli liggende inntil den annulleres.

En entry-ordre oppretter du i hovedhallen under kjøp eller selg, for deretter å klikke på avansert.