Oppgang i Asia etter at kineserne har tatt grep

Det har vært en ekstremt urolig uke på verdens børser og mye av skylden legges til den stadig fallende prisen på olje samt de meget urolige dagene på de kinesiske børsene.

To ganger denne uken har de kinesiske børsene blitt automatisk stengt for handel etter store fall i kursene, og dette har ført til stor usikkerhet på verdens børser. Nå har de imidlertid tatt grep.

Umiddelbar effekt

Det har vært rettet sterk kritikk mot det automatiske systemet som stenger all handel ved større kursfall på børsen, og mange mener at dette har ført til et unødvendig fall på de kinesiske børsene. Ved et fall på 5% iverksettes en handelspause på 15 minutter, og hvis fallet fortsetter til 7% etter åpning igjen stenges handelen for dagen.

Mange har ment at dette har ført til panikksalg og mye tider på at dette er riktige antakelser. I går var det imidlertid avhold et krisemøte i finanstilsynet i Kina og da vedtok man å suspendere dette systemet inntil videre, og i dag har man sett en langt bedre utvikling på de kinesiske børsene – noe som naturligvis også har smittet videre over til de europeiske.

I tillegg har de stigende oljeprisene i dag også vært med på å drive markedene oppover, så alt i alt ser det ut til at fredagen skal ende positivt hvis man sammenligner utviklingen tidligere i uken.

Spørsmålet er derfor: hvordan vil utviklingen fortsette i neste uke? Er dette bare en midlertidig oppgang før vi får et videre fall i neste uke? Hva vil skje videre med oljeprisen? Har vi sett bunnen eller vil den bevege seg nedover mot 20 dollar pr. fat? Èn ting er i alle fall sikkert: finans og økonomi er spennende hvis man setter seg inn i det, og nå har altså du muligheten til å gjøre dine egne investeringer. Husk på at du kan tjene på både stigning og fall i prisene!

kent

View more posts from this author