Månedens mest spennende fredag er her!

Det er igjen tid for månedens mest spennende fredag, og det er naturligvis publiseringen av NFP-tallene fra USA alle traderne venter utålmodig på!

Non Farm Payroll (NFP) er tallene som sier noe om antallet nyskapte arbeidsplasser i den foregående måneden, og disse tallene presenteres den første fredagen i hver måned. Forventningene til tallene er i beste fall blandet, og analytikerne er svært usikre på hvordan dagens hovedhendelse vil slå ut.

underside-valuta

Hvordan reagerer USD?

Med høyst usikre tall i vente, hvor enkelte analytikere forventer svake tall mens andre venter gode tall, er det naturligvis svært vanskelig å forutse hva som vil skje med den amerikanske dollaren utover dagen. En ting er i alle fall sikkert – det vil bli store bevegelser så her bør man virkelig være sikre på hva man gjør ellers kan konsekvensene bli store.

Om det blir vekst i sysselsettingen eller ikke er som sagt litt i det blå ennå, men det er ikke bare dét som gjelder. Forventningene som markedet har spiller også en stor rolle for hvordan dollaren vil utvikle seg, og selv om det er vekst kan man få en negativ kursutvikling hvis veksten er lavere enn hva markedet har forventet. Uansett: USA har presentert en hel del sterke tall i løpet av den siste tiden, og for en uke siden la man frem BNP-tall som viste en vekst som var overraskende sterk og som viste en oppgang på 1% i det fjerde kvartalet i 2015 – og da var forventningene på ‘kun’ 0,4%.

Forventningene fra markedet ligger i følge Marketwatch i alle fall på 198.000 nye jobber i februar, og det blir derfor spennende å se hva som er realitetene når disse presenteres senere i dag. Hvis rapporten er sterk så vil dette trolig skape en økt forventning til at den amerikanske sentralbanken vil øke rentene i løpet av året – som opprinnelig planlagt.

kent

View more posts from this author