Laveste årsvekst i Kina på 25 år

Natt til i dag presenterte Kina sin verdiskapning, BNP, for det fjerde kvartal i 2015 samt årsveksten for det samme året. Tallene viste en vekst i landets økonomi på 6,8%, men det er allikevel den laveste veksten kvartalsvis siden det første kvartalet i 2009.

Når det gjelder årsveksten var denne på 6,9% og dette er faktisk det laveste tallet siden 1990 – altså på 25 år.

I tråd med forventningene

Tallene som ble presentert var i tråd med forventningene og samstemte med myndighetenes mål som var på rundt 7%, og man forventet et BNP-resultat for det fjerde kvartalet på 6,8%. Det er derfor helt tydelig at veksten i landets økonomi er avtagende og myndighetene forsøker å gi Kina en retning mot et vekstmål som er bærekraftig. På 70-tallet vedtok myndighetene i Kina at den kommunistiske planøkonomien skulle bli åpnet for markedet, og siden den gang har Kina vært et av de aller mest populære og ettertraktede landene for industriproduksjon.

Prosessen med å forandre økonomien fra å bli investeringsdrevet til å bli mer forbrukerdrevet er allerede i gang, og Shane Oiver i AMP Cpital Investors har følgende uttalelser å komme med til Bloomberg om nattens tall:

– Veksten er fortsatt myk, men den kollapser ikke. Offentlige stimulansetiltak er mer et bidrag enn nødvendig for å hjelpe økonomien i overgangen fra en avhengighet av produksjon og investeringer, til tjenester og forbruk.

Redd for hardere landing

Selv om myndighetene hadde kalkulert med tall som var omtrent i tråd med det som ble presentert, har markedet vært både engstelig og nervøst i frykt for at tallene skulle bli dårligere enn det som ble presentert – noe som ville gitt verdens nest største økonomi en hardere landing.

I tillegg til tallene som vi refererer til her kom også det nasjonale statistikkbyrået med en god del andre sentrale tall i natt, og blant annet økte detaljhandelen for desember med 11,1% sammenlignet med desember 2014, men allikevel 0,2% lavere enn hva man hadde forventet.

Industriproduksjonen viste en økning med 5,8% i forhold til desember 2014.

Børsene i Asia steg

Som de fleste kanskje har fått med seg så har de asiatiske børsene opplevd et voldsomt fall i innledningen av 2016 og årsaken til dette har vært en frykt for økonomien i Kina. Tallene som ble presentert i natt førte derimot til en oppgang i Asia og i natt kunne man se følgende tall for de asiatiske børsene.

– Shanghai-børsen er opp 1,64 prosent%.

– Hong Kong-indeksen Hang Seng er opp 0,80%.

– Singapore er uendret.

– Japanske Nikkei 225 er ned 0,3%.

Også oljeprisen kan vise til oppgang og i øyeblikket handles et fat Nordsjøolje for 28,97 dollar. Det enorme fallet vi har hatt i oljeprisen den siste tiden har hatt flere årsaker, men en av disse har vært de usikre utsiktene for økonomien i Kina og at landet skal få en lavere etterspørsel etter olje.

kent

View more posts from this author