Indeks

CFD handel med indeks, eller indekshandel, er meget spennende og kan være potensielt innbringende hvis man gjør de rette plasseringene av midlene man råder over. Vi skal har ta en gjennomgang av dette temaet og fortelle kort hva det dreier seg om.

Aksjeindekser er en sentral del av den finansielle virkeligheten, men når sant skal sies så er det faktisk ikke mer enn et tall som forteller noe om en spesifikk børs og de mest sentrale og største aksjene som befinner seg der.

Hva er en aksjeindeks?

Når du hører på nyhetene og det kommer oppdateringer fra finansverdenen så dukker ord som Dow Jones, Nasdaq, Dax, Nikkei og flere lignende begreper opp. Alle disse er aksjeindekser på forskjellige børser rundt om i verden, og for eksempel så gir FTSE 100 en pekepinn på hvordan det går med de 100 største aksjene som omsettes på London Stock Exchange. Tallene som vises i så måte gir oss en indikasjon på om gjennomsnittet av disse kursene har gått opp eller ned. FTSE 100 vil dermed gå ned hvis gjennomsnittet av aksjekursene til disse selskapene har hatt en negativ utvikling, og den vil stige hvis det motsatte har hendt.

Vi har naturligvis også en aksjeindeks på Oslo Børs som viser akkurat de samme tendensene her hjemme, og denne kalles for Hovedindeksen.

Og en ting til: når det gjelder utviklingen av indeksen så tas også størrelsen på hvert selskap hensyn til, og det betyr at et stort selskap vil ha en større innvirkning på indeksen enn ett mindre selskap. Det finnes dog unntak her også, og for eksempel er indekser som Nikkei og Dow Jones indekser som er prisvektede, og det innebærer at de aksjene som har de høyeste prisene vil ha mer innflytelse på indeksen – størrelsen på selskapet vil derfor ikke spille noen rolle.

Hvordan foregår CFD handel med indeks?

Som du kanskje har fått med deg så er cfd et derivatprodukt og det innebærer at du ikke eier en faktisk aksje eller en råvare. Du spekulerer imidlertid i om det underliggende instrumentet vil stige eller synke, og du kan profitere på begge deler. I tillegg til dette så er cfd et giret produkt, og for deg som kjenner til dette begrepet vet du hva det betyr.

Giring betyr at du kan handle med små beløp men samtidig oppnå full effekt som om du handlet med større beløp. Risikofylt er det, ja, men profittmulighetene gjør at dette er en attraktiv måte å plassere pengene sine på. Hvis du for eksempel tror at børsen i USA vil utvikle seg positivt, så kan du gjøre en investering i det, og nyte godt av dette – selv med en liten investering.

Prøv indekstrading i dag!

Vi kan anbefale at du leser mer om giring og risiko her.