Hva skjer i dag?

Månedens siste dag står for tur, og vi er på tur inn i september – tradisjonelt sett årets verste børsmåned.

Resultater:
African Petroleum Corporation Ltd: Kvartalsrapport – Q2
Petrolia SE: Kvartalsrapport – Q2
RAK Petroleum plc: Halvårsrapport

Makro:
Japan: Industriproduksjon, juli
Italia: Detaljhandel, juni 10:00
Norge: Kredittindikatoren k2, juli 10:00
Norge: Norges Banks valutatransaksjoner, september 10:00
ØMU: KPI-estimat, august 11:00
Italia: KPI foreløpig, august 11:00
USA: Chicago PMI, august 15:45

Kilde: Oslo Børs

kent

View more posts from this author