Hva er volatilitet?

Når man beveger seg innenfor finansmarkedet vil man til stadighet komme over begrepet ‘volatilitet’, og riktig nok er dette et ord man bør kjenne betydningen av all den tid det er viktig når du skal plassere dine penger.

Finansmarkedet er fullt av ord og uttrykk som for den vanlige mannen i gaten kan virke både obskure og vanskelige å forstå, men det gjelder enkelt og greit å bryte dem ned – ett for ett!

Volatilitet finans

Høy volatilitet kjennetegnes av hyppige og store endringer over kort tid.

Det dreier seg om forandringer

Når man bruker begrepet volatilitet så er dette et mål som uttrykker hvor mye og hvor raskt verdien på et instrument, en investering, et marked eller en markedssektor forandrer seg.

Et godt eksempel å bruke på dette er aksjeprisen på forholdsvis små og nye selskaper som registreres på børs. Aksjekursene på disse har en tendens til å stige og falle markant over korte tidsperioder, i motsetning til prisene på større og mer etablerte selskaper.

Man kan også trekke frem spesielle valutapar som anses som volatile, og her kan spesielt valutakrysset USD/JPY trekkes fram (amerikansk dollar vs japansk yen).

Volatiliteten til et finansielt instrument (aksje, valutapar, indeks etc.) sett i forhold til markedet generelt betegnes som dets beta, mens volatiliteten som utløses av interne faktorer (uavhengig av markedet) betegnes som intrumentets alpha.

Volatilitet til for eksempel en aksje eller et fond kan derfor være et uttrykk for i hvor stor grad avkastningene hver måned har svingt rundt et gjennomsnitt over en gitt måleperiode.

Forteller også om risikoen

Sagt på en annen måte så sier volatiliteten også noe om mengden usikkerhet eller risikoen i størrelsen på endringene i et instruments verdi. Høyere volatilitet innebærer at en instruments verdi potensielt kan spres ut over en større utstrekning av verdier. Dette igjen betyr at prisen på et instrument kan forandres dramatisk over korte tidsperioder i begge retninger. Lavere volatilitet betyr at intrumentets verdi ikke fluktuerer dramatisk, men at verdien endrer seg med stødig hastighet over en gitt tidsperiode.