Hva er spread?

Spread, som et økonomisk begrep innenfor CFD handel, er viktig å forstå, og vi skal her kort forklare deg hva det betyr.

En CFD-kurs vil vises i par, og det er da kjøps- og salgskursen vi får se. Forskjellen mellom disse to kursene kalles for spread. Derfor; hvis du er av den formening at kursen på instrumentet vil gå ned så skal du benytte deg av salgskursen. I motsatt fall, altså hvis du tror at kursen vil gå opp benytter du deg av kjøpskursen når du skal gjøre en handel.

Spreaden angis i antall punkter eller pips.

Lær mer om giring og risiko ved CFD-handel her.

kent

View more posts from this author