Giring og risiko

Giring, eller gearing, er en av hovedaspektene ved CFD-handel og på denne siden skal du få en innføring i nettopp dette.

Som en kort introduksjon så kan man si at giring gir deg sjansen til å få full eksponering mot finansmarkedet, men til kun en brøkdel av prisen hvis man sammenligner med for eksempel vanlig aksjehandel. Det betyr at om du ønsker å investere i et produkt som er giret, så vil din leverandør be deg om et innskudd som bare er en liten del av posisjonens fulle verdi. Det betyr enkelt og greit at resten av pengene til investeringen ‘lånes til deg’ av leverandøren.

Det som er så spesielt er at et eventuelt tap/avkastning er basert på posisjonens fulle markedsverdi, og dermed kan både tap/avkastning bli betydelig høyere enn det beløpet man har skutt inn. Man kan gjerne kalle det for aksellerert tap/avkastning. 10% giring (1:10) innebærer at om prisen på det underliggende instrumentet endres 1% så vil CFD-investeringen endre seg med 10%.

Multiplisering av utbytte evt. tap er derfor en kjapp oppsummering av giring, og i bunn og grunn kan man si at man låner penger av en megler for å finansiere egne investeringer.

Hos Plus500 vil giringen på hvert instrument fremkomme slik at du har kontroll på den. Husk dog at ettersom CFDer er girede produkter og kan derfor resultere i tap av din kapital.

Tenk deg følgende eksempel:
La oss si at du ønsker å kjøpe 10.000 CFD-aksjer i et bestemt selskap, og at hver aksje koster 20 kroner. Hos din nettmegler kreves det kun 3% av den samlede verdien på posisjonen. Denne verdien er altså 200.000 kroner, noe du måtte ha investert hvis du skulle eie aksjene på tradisjonelt vis.

Gjennom CFD vil dette kun koste deg 6000 kroner som et sikkerhetskrav/marginkrav. Fordelen med giring er da at du allikevel vil nyte godt av selskapets fulle verdi, men dette kan dog gi seg utslag i både tap og avkastning – også dette i full verdiskala.

Risiko med giring

Som du sikkert har forstått – giring inneholder selvsagt en risiko, og som du skjønner så kan man øke størrelsen på tap/gevinst i og med at man er eksponert for den fulle verdien. Det innebærer helt enkelt at tapet du kan oppleve ikke er begrenset til kun det beløpet du har skutt inn, og dette er det viktig at man er klar over.

Giring-bilde

Altså: Når du girer så betyr det enkelt og greit at det maksimale tapet du kan oppleve vil være større, prosentvis sett, av investeringen enn om du eier instrumentet. Det maksimale beløpet du kan risikere å tape er imidlertid like stort om du eier selve papirene eller om du girer.

Du bør med dette i bakhodet bestandig tenke på posisjonena fullstendige verdi, og ikke bare beløpet du investerer. Har du ikke ryggdekning til å ta tapet anbefaler vi at du lar være å investere.

Tenk deg følgende eksempel:
Du ønsker å kjøpe en aksje som selges for 30 kroner stk, og vil ha 1000 av disse. Skulle du kjøpt denne aksjen og eid papiret ville dette ha kostet deg 30.000 kroner. Det maksimale tapet her, altså 100%, vil gi deg et tap på nettopp 30.000 kroner – og det betyr at hele investeringen din er borte.

Velger du et giret produkt, altså en CFD-handel og samme antall aksjer, vil du som tidligere nevnt kun måtte betale en brøkdel av den fulle verdien. Hvis vi tenker oss at marginkravet er på 5% så vil det bety at du måtte gjøre et innskudd på kun 1500 kroner, men allikevel få den samme effekten om du hadde eid papiret.

Men, hvis denne aksjen skulle falle til null, vil du uansett tape 30.000 kroner, selv om investeringen din kun var på 1500 kroner, og det er nettopp denne risikoen man må forstå.

Maksimalt tap er derfor det samme, men ser vi på den prosentvise delen av investeringen, så vil tapet være betydelig høyere med et giret produkt. For å si det med klare tall: tapet ditt vil i dette tilfellet være på 1900% med CFD-handel. Den totale verdien på posisjonen din må derfor tas hensyn til, og ikke bare beløpet du investerer.