Forventer økt etterspørsel etter olje

Sjefen i OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) forventer at etterspørselen etter olje på det globale markedet vil øke dersom prisene fortsetter å være lave.

Generalsekretæren Abdalla Salem Badri tror altså at den lave prisen på olje vil føre til en høyere etterspørsel på verdensmarkedet enn tidligere antatt. Det er Bloomberg News som melder dette.

Han ser for seg at etterspørselen etter olje i løpet av året vil komme til å øke med 1,5 millioner fat pr. dag, og dette er altså høyere enn hva man har tidligere har anslått. Organisasjonen forventer at etterspørselen vil ha en økning på 1,3 millioner fat pr. dag for 2016.

Brent-oljen stiger torsdag morgen 0,88% prosent til 51,78 doller pr. fat, mens WTI-oljen også stiger med 0,23% til 47,92 dollar pr. fat.

Ved børsslutt i går ble Nordsjøoljen omsatt for 53,04 dollar per fat.

kent

View more posts from this author