Flest økonomer tror på styrket krone

Størstedelen av norske økonomer forventer at kronekursen vil styrke seg i løpet av de neste 12 månedene, og andelen som mener dette er nå på 50%.

Ikke alle er like optimistisk som dette og så mange som omtrent 20% forventer at kursen vil svekkes i løpet av det kommende året. Andelen økonomer som forventet en mer eller mindre uendret kurs er på like under 26 prosent. Dette er forøvrig en nedgang på drøyt 7%.

I løpet av tredje kvartal i år forventer økonomene samlet sett at den effektive kronekursen vil ha styrket seg med snaut 3% om 12 måneder, og dette er en stigning på omtrent 2%.

Når det gjelder forventninger til prisstigningen så mener partene i arbeidslivet at vi i løpet av 12 måneder vil få en stigning på 2,3% – noe som er uendret fra forrige måling. Lederne i næringslivet tror på en prisstigning på 2,3%. Husholdningene, altså mannen og damen i gata, tror på en prisstigning på 2,8% i løpet av det neste året.

kent

View more posts from this author