Færre arbeidsledige i Tyskland

Arbeidsledigheten i Tyskland falt noe uventet til rekordlave nivåer i januar, og er et tegn på den økonomiske følelsen i Europas største økonomi står i mot tumultene i de globale markedene.

Arbeidsledigheten falt til 6,2% og er den laveste siden Øst- og Vest-Tyskland slo seg sammen, og falt fra 6,3%. Antallet mennesker uten arbeid falt med 20.000 til 2,73 millioner mot et forutsett fall på 8.000 mennesker.

Styrken i det tyske arbeidsmarkedet understreker dét den tyske finansministeren Sigmar Gabriel sa forrige uke hvor han påpekte at landet var i en god og stabil situasjon. Økonomien kan får seg ytterligere et løft hvis den europeiske sentralbanken bestemmer seg for å gi ytterligere stimuli for hele eurosonen.

Selv om tyske selskaper har en nedside-risiko som en følge av kinesisk uro på markedene, gir høy sysselsetting og lave oljepriser muligheter for økt forbruk. På mandagen ble dog produksjonstallene i Tyskland presentert og viste de laveste tallene på tre måneder. Dette sørger for et nødvendig behov for etterspørsel for å underbygge den økonomiske ekspansjonen. Forbruket er ventet å klatre 2,3% i 2016, mens estimert vekst på 1,6% i 2015. Vekst i eksporten, noe som ses på som ryggraden i den tyske økonomien, ser ut til å sakke til 3,2% fra 5,4%.

Som vi nevnte tidligere kan det vente ytterligere stimuli fra ECB, og den Frankfurt-baserte sentralbanken vurderer eurosonens valutapolitikk for å se om det er nødvendig med flere tiltak for å nå inflasjonsmålene. Lave priser på energikostnadene forhindrer vekst i konsumprisindeksen, og lav inflasjon vil sannsynligvis føre til en undergraving av regionens friskmelding.

kent

View more posts from this author