Ekstremt viktig Qatar-møte på søndag

Søndagen avholdes det et meget viktig møte i Doha, Qatar, og det er mange av verdens mektigste oljetopper som skal forsøke å komme til enighet om veien videre for det sorte gullet.

Dagsorden på møtet skal være den mye omtalte oljefrysen, men hvis man ikke kommer til enighet om dette er det én ting som er sikkert: oljeprisen kommer til å bli lidende.

Partene må være enige

Oljeanalytiker Abhishek Deshpande i den franske banken Natixis er krystallklar på hva forutsetningene for møtet er: alle partene må komme til enighet i Doha eller så vil man se et fall i oljeprisen til 28 dollar – eller enda lavere.

Det et altså verdens største oljeprodusenter som skal møte og blant landene finner vi Russland, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Algerie, Ecuador, Kuwait, Nigeria, Qatar, Oman og Bahrain. Temaet som skal på bordet er som sagt hvorvidt det er aktuelt å fryse produksjonen av olje, for dermed å presse prisene opp i et marked som for øyeblikket er oversvømt.

Usikkerheten ligger om Iran vil være enig i å fryse produksjonen, og hvis de ikke er med på et slikt grep vil trolig heller ikke Saudi-Arabia stille seg bak en avtale. Dette vil være en alvorlig knekk for enhver avtale og dermed også dårlig nytt for oljeprisen.

Desphande kommer med følgende kommentar om møtet:

– Dette møtet er ekstremt viktig, ikke bare for de oljeproduserende landene, men for verdensøkonomien.

Iran må med

Det var i midten av februar i år t Opec-landene, i fellesskap med Russland, kom til enighet om å fryse oljeproduksjonen på et nivå pr. 11. januar d.å. Opec og Russland i fellesskap står for 46% av oljeproduksjonen i verden i dag, og verden er nå spent på om det kommer en ny avtale på søndag og eventuelt hvilke land som kommer til å stå utenfor.

Saudi-Arabia har tidligere sagt at de er med på en frys uavhengig av om Iran er med eller ikke. Forrige uke sa landets visekronprins at det var utelukket med en avtale om ikke alle de store produsentene var med:

– Hvis alle landene er enige om produksjonsfrys, er vi klare for det. Hvis land som Iran, Russland, Venezuela, Opec-landene og alle de store produsentlandene er med på å fryse produksjonen, gjør vi det også.

Etter at uttalelsene fra visekronprinsen hadde falt kom DNB Markets med en rapport hvor sannsynligheten for enighet om en produksjonsfrys sank fra 90% sjanse til kun 50%.

Pareto: Forventer avtale

Trond Omdal som er analytiker i Pareto Securities forventer at det kommer i stand en avtale i forbindelse med Doha-møtet på søndag. Dette grunngir han med at Saudi-Arabia neppe hadde stilt opp hvis ikke det forelå planer om en avtale.

– Normalt sett er ikke Saudi-Arabia tilhenger av ekstraordinære møter, så når Saudi, sammen med Russland, møter opp, blir det nok en eller annen form for avtale.

Han sier dog at en slik avtale kun vil påvirke oljeprisen i positiv retning hvis det virker troverdig, og at prisen på olje vil kunne falle flere dollar hvis det motsatte er tilfellet. Han understreker også at de aller fleste landene som deltar i møtet har en produksjon som nå er nær makskapasiteten og at vi sannsynnligvis vil være nær en balanse i andre del av året selv om en avtale ikke kommer på plass på søndag.

Hvis man år i stand en troverdig avtale, hvor både Saudi-Arabia og Iran er forpliktet, kan dette gi noe støtte til oljeprisen og kanskje presse den opp noen dollar. En uklar avtale vil kunne føre til et fall på 3-4 dollar sier han, og da er vi nede på de nivåene vi bevitnet i forrige uke.

Byks opp i slutten av forrige uke

I slutten av forrige uke gjorde oljeprisen et solid byks oppover kunne vise til en oppgang på 4,1% til 41,3 dollar pr fat, og i dag nådde prisen årsbeste på 43,45 dollar fatet for Nordsjøolje.

Oljeanalytiker i Nordea Markets, Thina Saltvedt, tror også at det kommer en avtale, men tviler på om Iran blir med ettersom landet i to år har jobbet for å bli kvitt oljesanksjonene de har hatt mot seg. Hun tror at det kan komme noen svingninger i prisen frem mot møtet men at dette vil være avhengig av om noen av de store produsentene og viktigste produsentene, som Russland, Iran og Saudi-Arabia, kommer med noen uttalelser i forkant. Hun tror at en troverdig avtale vil kunne sende prisene opp med så mye som 5 dollar, men at prisene like gjerne kan falle tilsvarende om man ikke kommer til enighet.

For de som trader olje er dette et drømmescenario – vær på plass tidlig og vær parat til å gå inn i den riktige posisjonen. Følg med på uttalelser i avisene og posisjoner deg tidlig.

kent

View more posts from this author