DNB spår nedgang for kronen mot jul

Kronen svekket seg på mandag og hos DNB Markets tror man dette bare er starten. Der forventer man en pris på 9,60 mot euro frem mot jul.

I dag kom altså DNB Markets med sine oppdaterte valuta- og renteprognoser, og i det kortsiktige perspektivet tror man at kronen vil være svak fortsatt. Det er dog ikke et spørsmål om snarere enn når kronen vil styrke seg igjen.

DNB Markets kommer med følgende uttalelse i så måte:

– På kort sikt vil sentralbankforventninger tynge kronen. Samtidig venter vi sterkere oljepriser i desember.

I løpet av den neste måneden tror altså DNB Markets at kronen vil stå i 9,50 mot euroen, og årsaken til det er en kommersiell etterspørsel etter valuta samt at sentralbanken har nedskalert kronekjøpene.

Dollaren vil trolig koste omkring 9,23 kroner og dette er 50 øre dyrere enn prisen i dag.

– Reprising av Norges Banks forventninger i en periode med svak likviditet og lave volumer vil også tynge kronen.

Men som sagt: meglerhuset tror dette sannsynligvis bare er et blaff, og man tror at EUR/NOK om et års tid vil falle ned mot 9,00 mens dollaren vil svekkes til 8,18 kroner.

Nedsiderisikoen avtalt og dette vil gjøre verdsettelsen av kronen mer attraktiv. Økende kommersiell etterspørsel etter kroner og høyere oljepriser vil være en viktig drivkraft forteller DNB Markets.

Akkurat nå står valutaparet EURNOK i 9,22, og dette er en svekkelse på omtrent 3 øre i dag.

kent

View more posts from this author