Daytrading

«Daytrading» er et begrep mange drar kjensel på, men som kanskje ikke alle helt har forstått hva innebærer. Helt konkret er daytrading handel med finansielle instrumenter eller verdipapirer innenfor samme handelsdag – og resultatet av handelen (tap eller gevinst), skal være klart innen dagen er over. På denne siden gir vi deg et innblikk i alle begreper som er relatert til slik handel, og vi går i dybden på hvilke finansielle instrumenter og verdipapirer som er populære blant daytradere. Vi setter stor pris på innspill fra våre lesere, og oppfordrer derfor alle til å diskutere emnet i bunnen av artikkelen.

Anbefalt portal for online trading:

Hvem kan drive med daytrading?

Er daytrading forbeholdt profesjonelle investorer? Svaret er nei, men det har ikke alltid vært slik. Tilbake på 1990-tallet var det uvanlig at hobbyinvestorer bedrev day trading slik det forekommer i dag – og denne aktiviteten ble hovedsaklig drevet av profesjonelle aksjemeglere og spekulanter som livnærte seg på slik handel. Med teknologiens fremskritt har derimot slik handel blitt mer tilgjengelig for den vanlige mannen i gata – og nå kan praktisk talt alle som ønsker å bedrive slik handel, prøve seg.

Hva skiller day trading fra andre investeringer?

Når man handler kortsiktig er det små variasjoner i et underliggende instrument som er av interesse. Dette kalles også marginhandel, som innebærer giring og høy risiko. For å kunne tjene store penger på små variasjoner må naturligvis innsatsen økes, og det er på dette punktet at risiko kommer inn. For å vinne stort, er du nødt til å satse stort. Derfor er det viktig med grundige analyser og faktasjekk.

Les også: Tips og triks for å redusere risiko ved CFD handel

Hvilke underliggende verdipapirer er typisk for day tradere?

Når en bedriver marginhandel er det vanlig å spekulere i aksjer, valutaer og obligasjoner som omsettes mye (likvide verdipapirer), og hvor volatiliteten er høy. Les mer på denne siden for å forstå hva volatilitet er.

Finnes det strategier for slik kortsiktig handel?

Det finnes mange ulike strategier en kan benytte seg av. Det aller meste er omtalt på våre nettsider, men her får du en kort innføring i noen typiske strategier blant daytradere.

Scalping er en velkjent og kanskje den aller mest populære strategien. Scalping innebærer enkelt og greit at man selger så raskt en handel er blitt profitabel. Kursmålet for denne strategien er altså at man gir seg mens leken er god, og selger så fort man har tjent litt penger. Denne strategien er populær, fordi den eliminerer risikoen som ofte blir forbundet med grådighet. Hvis du har liten apetitt for risiko, kan denne strategien være en god start.

Fading innebærer å shorte aksjer etter bratte kursoppganger. En slik strategi og handel utføres på bakgrunn av følgende antakelser:

  • At aksjen er overkjøpt (og snarlig vil få en korreksjon som naturlig konsekvens)
  • Kjøpere som har vært tidlig ute er klare til å selge med profitt
  • Eksisterende kjøpere kan bli skremt vekk

Fadingstrategien kan innebære mye risiko, men kan således også være veldig profitabel dersom man treffer godt. Kursmålet for denne strategien er å hoppe av når kjøpere kommer tilbake.

Daglige pivotpunkter er en annen velkjent strategi for å tjene penger. Denne strategien baserer seg på å profitere på volatile aksjer som beveger seg mye innenfor en handelsdag. Forutsetinger for å lykkes her er:

  • At aksjen er likvid (omsettes mye)
  • At aksjen er volatil

Enkelt forklart er kursmålet for denne strategien å selge på dagens bunnpunkt, for så å selge på dagens toppunkt.

Momentum er en strategi som baserer seg på sterke indikasjoner i markedet. Gode eksempler på momentumhandel er kort og greit:

  • Mange nyhetsredaksjoner skriver om at en aksje styrker seg – og man velger å kaste seg på
  • Det er mange som kjøper aksjen på nåværende tidspunkt – og man velger å ta en posisjon på bakgrunn av dette

Kursmålet for denne strategien er å komme seg ut når kjøpsaktiviteten synker. Det er ofte et tegn på at prisen kan få en negativ korreksjon.

Vi oppfordrer alle våre lesere til å delta i diskusjon og stille eventuelle spørsmål i kommentarfeltet nedenfor. For å unngå spam krever vi imidlertid at du har registrert konto hos Disqus.