Dårlig nytt for oljeprisene

I det internasjonale energibyråets (IEA) månedsrapport er det nedslående nyheter å lese om utviklingen i oljeprisene i tiden fremover.

Der kommer det frem at den globale etterspørselsveksten trolig vil falle fra 1,8 millioner fat daglig i 2015 til 1,2 millioner fat i løpet av 2016.

Oljeproduksjonen i verden ble økt til 97 millioner fat per dag i løpet av oktober, noe som var et resultat av at produksjonen av olje utenfor OPEC-landene økte sin produksjon fra lavere nivåer tidligere.

Selv om Russland ønsker å holde trykket tror IEA at tilbudet fra landene utenfor OPEC vil falle med 0,6 millioner fat daglig i løpet av neste år.

Produksjonen fra OPEC holdt seg på 31,76 millioner fat daglig i oktober, og selv om produksjonen i Irak og Kuwait var lavere kompenserte Libya, Nigeria og Saudi-Arabia for dette med å øke sin produksjon.

Oljelagrene til OECD steg mot normalt for denne sesongen med hele 13,8 millioner fat til rekordhøye tre milliarder fat olje!

Enorm buffer

Selv om oljemarkedene i verden har tilpasset seg en pris på 50 dollar fatet påpeker IEA at de enorme oljelagrene vokser, og byrået har følgende kommentar å komme med:

– Etterspørselsveksten har steget til nesten to millioner fat per dag – det høyeste på fem år, med India som galopperer i sitt høyeste tempo på over et tiår. Men høyere etterspørsel har blitt mer enn kompensert av høy OPEC-produksjon og standhaftig non-OPEC-produksjon, med den russiske produksjonen på sitt høyeste nivå siden Sovjet falt.

Man tror også at Russlands produksjon vil holde det samme nivået som nå i tiden fremover. Resultatet av dette er råoljelagre som er sprengt og dette sørger for at man har en buffer man aldri har hatt tidligere, noe som igjen vil sørge for trygghet mot uventede forstyrrelser i tilbudene eller såkalte geopolitiske sjokk.

kent

View more posts from this author