CFD-handel: lær om Contracts For Difference

CFD, altså Contracts For Difference, er et såkalt finansielt instrument. Et annet navn for CFD er differansekontrakt. Det finnes flere slike finansielle instrumenter, og her kan vi trekke frem finansielle opsjoner, ikke-finansielle opsjoner, terminkontrakter og så videre. Her på siden skal vi dog se nærmere på dette som går på CFD-handel.

CFD er et derivat, og det innebærer at det har en verdi som er basert på et underliggende objekt som kan være for eksempel råvarer, aksjer, indekser med mer, og som man handler i.

Når man handler CFD inngår man en avtale hvor forskjellen i verdien på et instrument skal utveksles, og da snakker vi om forskjellen mellom det tidspunktet kontrakten ble inngått og når den ble avsluttet.

Men; når man gjør en CFD-handel så eier man ikke det underliggende instrumentet/verdipapiret, som for eksempel en bestemt aksje man har kjøpt. Muligheten til å få avkastning er allikevel tilstede, og dette kommer som en følge av at CFD som nevnt er et derivatprodukt, og et slikt produkt har en verdi som er forankret i nettopp et underliggende instrument. Instrumentet fungerer derfor kun som en referansestørrelse.

Man handler derfor CFD med det målet for øyet at man skal forsøke å forutsi i hvilken retning markedet beveger seg. Man kan derfor få avkastning også hvis markedet utvikler seg negativ – hvis det er en slik avtale man har inngått.

Tror du for eksempel at et instruments verdi vil stige kalles det for å inngå en longposisjon. I motsatt fall, altså hvis du tror den vil synke inngår du en shortposisjon. Utviklingen i markedet vil avgjøre hvor stor avkastning/tap du vil få.

Har du sett deg ut en aksje som du tror vil stige kan du i stedet for å kjøpe 1000 aksjer heller kjøpe 1000 CFDer i selskapet. Stiger aksjen med 10 kroner får du en avkastning på 10.000. Du får altså det samme utbyttet som om du skulle eid aksjen, og det går betydelig raskere.

Normalt sett avsluttes en CFD-handel gjennom en såkalt stengningshandel, og da anser man kontrakten som realisert.

Når man handler med CFD anvender man seg av det som betegnes som gearing/giring, og da både høy og lav gearing. Kort fortalt betyr det at du kan nyte godt av instrumentes fulle verdiendring, men kun til en marginal kostnad i motsetning til om du skulle kjøpt det faktiske instrumentet (aksjen, valuta etc). Gearing er risikofylt og kan gi både betydelige tap og avkastning. Husk på at du kan oppleve et tap av penger som er betydelig større enn det opprinnelige innskuddet.

Du kan lese mer om gearing her.

Fordeler og ulemper med CFD-handel

Å handle CFD er hos enkelte handelsplasser, som for eksempel Plus500, uten kurtasje – altså at det er kostnadsfritt – dog skal man huske på at cfd er et giret produkt og at man kan tape all kapital. Man får på dette stedet også marginkrav som er veldig attraktive. Man slipper også unna kurtasjegebyrer og dokumentavifter, og i tillegg slipper man tregheten som følger av å drive vanlig handel ved for eksempel å kjøpe aksjer. Som nevnt kan man også handle på margin gjennom gearing, og dette fører til at man ikke behøver store kapitalbeløp som man må binde opp. Men som nevnt følger det risiko ved å gjøre dette.

Når det gjelder de viktigste ulempene så må man naturligvis trekke frem markedsrisikoen. Kort fortalt betyr det at verdien på den posisjonen du har kjøpt kan bevege seg i din disfavør, men på samme tid kan man jo si at dette også oppleves i mer tradisjonell handel av for eksempel aksjer. Som sagt så er CFD et giret produkt noe som betyr at risikoen for økte tap så definitivt er tilstede.

Husk som sagt på at CFD handel på margin innebærer at du er eksponert for kontraktens fulle verdi, men kun til en brøkdel av hva det egentlig ville kostet om du hadde handlet selve instrumentet (aksjen). Avkastningen eller tapet vil derfor som vi nevnte tidligere være basert på kontraktes fulle verdi. Tapet ditt kan derfor bli betydelig større enn innskuddet ditt i kontrakten.

Alt i alt kan man si at marginhandel kan føre til store tap og stor avkastning, men man kan naturligvis sikre seg mot dette ved å kjøre stopp tap ordrer eller limit-order. Hos Plus500 er det imidlertid slik at du ikke kan tape mer enn beløpet som befinner seg på handlekontoen din.