Bruk av pivot og divergens i trading

For trading generelt kan man si at man har behov for referansepunkter, og det vi tenker på da er støtte og motstand (support og resistance på engelsk). Disse punktene brukes til å bestemme når man skal inn på markedet og hvor man skal plassere stopper og ta ut profitt.

Uansett; mange nybegynnere innenfor trading legger for stor vekt på tekniske indikatorer som for eksempel MACD og RSI for å nevne noen, men lykkes ikke med å identifisere et punkt som definerer en risiko. Ukjent risiko kan føre til store feil, mens en kalkulert risiko forbedrer oddsen betydelig i det lange løp – og det er nettopp her bruken av såkalte pivotpunkter kombinert med RSI kommer inn i bildet. Man kan si at en kombinasjon av flere indikatorer er det som fungerer aller best i motsetning til kun å lene seg på én ting alene.

cfd-tips-og-råd

Hva er pivotpunkter?

Pivotpunkter er et verktøy som faktisk gir deg potensielle støtte- og motstandsnivåer og hjelper deg derfor med å minimere risikoen når du skal trade. Vi skal i denne artikkelen se nærmere på pivotpunkter og RSI og hvordan man kan bruke dette verktøyet på en effektiv måte når man skal trade.

Bruken av pivot har vist seg spesielt nyttig innenfor valutahandelen, og støtte-og motstandsnivåene som verktøyet gir her virker å være mer nøyaktig ettersom markedet med sin enorme størrelse i all hovedsak ønsker å gardere seg mot markedsmanipulasjon. Kort fortalt kan man derfor si at det svært bevegelige valutamarkedet fungerer bedre sett opp i mot tekniske prinsipper, som støtte og motstand, i motsetning til andre markeder som er mindre volatile.

Pivotpunkter kan derfor enkelt forklart sies å være topp- og bunnpunkter i et diagram eller en graf, som forteller noe om hvor motstand og støtte ligger. På denne måten kan man enklere identifisere når og hvor man skal entre og forlate markedet.

Hvordan kalkulering av pivotpunkter foregår skal vi ikke å inn på her, men det finnes flere nettsteder som har automatiske kalkuleringer som du kan dra nytte av, deriblant på tradingplattformen IG. Pivotpunkter kan kalkuleres for en hvilken som helst tidsramme, men gårdagens priser brukes i all hovedsak for å kalkulere pivotpunktene for dagens handel.

Å finne de rette riktige tidspunktene

Èn ting skal sies: det er ikke bare å klikke på pivot-knappen i diagrammet og deretter inngå en handel og forvente at det skal gå veien. Det er litt mer komplisert enn som så, og vi skal videre nå forsøke å forklare hvordan man kan identifisere når man skal gå inn i en handel. Det handler kort fortalt om å finne ut når man har et scenario som er bullish eller bearish – altså en oppadgående eller nedadgående trend. Begrepet divergens er viktig, og for å bruke et annet ord på dette så kan vi anvende begreper som ulikhet, avvik eller forskjell.

En viktig teknisk indikator i så måte er å bruke oscillatorer og dette er verktøy som forteller når markedet er for høyt eller for lavt, eller for å bruke betegnelser som overkjøpt eller oversolgt. Når et marked er oversolgt sier man at situasjonen er bullish, altså at det er på tide å inngå en kjøpsposisjon ettersom prisene skal oppover, i motsetning til når markedet er overkjøpt – hvilket betyr at det er på tide å inngå en salgsposisjon ettersom prisene skal nedover.

Vi bruker derfor oscillatoren for å lete etter de overkjøpte og oversolgte områdene, og det handler derfor om å tolke dette til en klar tradingmulighet hvor det er på tide å innta en posisjon – noe som igjen er et litt annet spørsmål. Vi får altså informasjon om situasjonen i markedet, men hvordan skal vi tolke dette til et brukbart signal? Divergens er derfor viktig og det skal vi se nærmere på når en divergens er bullish eller bearish, og deretter hvordan og når man skal innta en posisjon.

Å identifisere en bullish divergens
Vi skal som sagt her først og fremst bruke en svært populær indikator som går under navnet RSI, og dette er en forkortelse for Relative Strength Indicator. Dette er et verktøy som de fleste tekniske tradere starter med, og som de fortsetter å bruke i sin tradingkarriere. RSI-indikatoren, som er en oscillator, vil bevege seg i en skala som går fra 1-100. Hver gang verdien synker under 30 eller stiger over 70 (som er de vanligst brukte verdiene) utløser dette oppmerksomhet hos tradere flest. Under 25 indikerer at markedet begynner å blir oversolgt, mens en verdi over 70 indikerer at markedet er overkjøpt.

Her ser vi en bullish divergens. Pristrenden og RSI-indikatoren beveger seg i motsatt retning.

Her ser vi en bullish divergens. Pristrenden og RSI-indikatoren beveger seg i motsatt retning.

Prisene på en instrument vil variere og svinge mellom opp- og nedturer, men det er viktig å identifisere når man er i en nedadgående trend, og dette ser man ved at man får stadig lavere bunnivåer i diagrammet – såkalte ‘lower lows’. Samtidig vil man trolig og som forventet se at RSI-indikatoren beveger seg nedover. La oss så tenke oss at instrumentet, for eksempel et valutapar, beveger seg litt oppover igjen, noe som er naturlig ettersom prisene hele tiden vil svinge, før det igjen faller ned til et enda lavere bunnivå enn tidligere. RSIen vil da som regel følge utviklingen til instrumentet, men hvis indikatoren ved den andre nedgangen danner en høyere bunnpunkt i sin egen utvikling – altså higher lows, er det på tide å være på alerten.

Enkelt forklart kan man da si at prisen på instrumentet og RSI-indikatoren beveger seg i motsatt retning. RSIen kan man på en måte si at analyserer ‘innsiden’ av prisene og forteller noe om hvordan den faktiske stemningen er ettersom den filtrerer bort mye støy i prisutviklingen. En divergens kommer til syne når den tekniske indikatoren begynner å etablere en trend som kommer i konflikt med den faktiske prisutviklingen. Markedet er derfor faktisk mer bullish enn hva prisutviklingen tilsier. Dette kan derfor være en godt tidspunkt å avslutte en short-handel, altså hvor man har spekulert i en nedgang, eller et godt tidspunkt å inngå en long-handel hvor man forventer en oppgang i prisene.

Å identifisere en bearish divergens

Divergenser fungerer naturligvis begge veier, og her handler det om å finne ut når et marked er overkjøpt. Dette brukes mye av investorer for å identifisere når det er på tide å lukke sine posisjoner før prisene faller igjen – og det blir enkelt forklart det motsatte av det vi akkurat har gått gjennom i de foregående avsnittene.

I denne illustrasjonen ser man et RSIens topper blir lavere og lavere i forhold til toppene i prisutviklingen.  Dette er et tegn på en bearish utvikling.

I denne illustrasjonen ser man et RSIens topper blir lavere og lavere i forhold til toppene i prisutviklingen. Dette er et tegn på en bearish utvikling.

I en trend som er bullish vil man kunne se at prisutviklingen danner høyere topper etterhvert. Utfordringen her er å identifisere når denne trenden er i ferd med å svekke seg og korrigeres nedover igjen. For å finne ut dette er som sagt RSI-indikatoren veldig verdifull, og for å identifisere en bearish trend gjelder det derfor å se etter lavere topper på RSI-indikatoren samtidig som man har høyere topper på prisutviklingen. Retningen på disse trendene går dermed i hver sin retning og man har da en divergens – noe som indikerer at prisene er i ferd med å snu.

Når RSI-verdien ligger over 70 er man inne i det territoriet som anses som overkjøpt, og da er det som tidligere nevnt viktig å holde øynene åpne. Når prisene stiger i instrumentet vil også RSI-verdien stiger, men hvis instrumentet viseren en høyere topp, samtidig som RSIen viser en lavere topp, er det på tide å posisjonere seg. Dette betyr at den oppadgående trender er svak, og at den sannsynligvis vil snu. Har du for eksempel spekulert i en longposisjon, altså en prisstigning, er det nå på tide å begynne å selge og dermed kontrollerer risikoen. På samme måte kan man på dette tidspunktet inngå en shortposisjon.

Mange investorer sier at det å finne posisjoner å inngå handler på er det enkleste, mens det å kontrollere når man skal ut og dermed kontrollere risikoen er det vanskeligste. En divergens vil kunne hjelpe deg med begge deler.

Trading ved hjelp av divergens og pivot

Som du skjønner, det gjelder å identifisere ‘ekstremitetene’ i markedet, og når det kommer til RSI så er det når verdiene ligger over 70 eller under 30. RSI indikerer en bullish utvikling når indikatoren viser stadig høyere bunner mens prisutviklingen er motsatt. En bearish utvikling vil kjennetegnes ved at RSI viser stadig lavere topper samtidig som prisutviklingen viser stadig høyere topper. Ved å strekke en linje mellom de forskjellige toppene og bunnene vil man se at linjene går hver sin vei, og man har da en divergens.

Dette kan man kombinere for eksempel med pivotpunktene for å identifisere hvor støtte- og motstandsnivåene ligger og dermed finne ut når det er klok å gå inn i en handel eller når man bør avslutte den.

Det kan være gunstig å ha et lengre tidsperspektiv når man ser på RSI-verdiene i kombinasjon med prisutviklingen, og deretter bruke pivotpunkter på dagsbasis for å finne ut når man skal inn i handelen.

For shorthandel
1. Idendifiser en bearish divergens ved et pivotpunkt, enten på motstandsnivå 1, 2 eller 3 (R1, R2 eller R3) – vanligvis på R1
2. Når prisene går tilbake under pivotpunktet kan du innta en shortposisjon
3. Sett en grense hvor du tar profitten på neste nivå under. Tok du en shortposisjon på R2 vil det første målet være R1. På denne måten blir det forrige motstandsnivået et støttenivå.

For longhandel
1. Identifiser en bullish divergent ved et pivotpunkt – enten ved S1, S2 eller S3, vanligvis S1.
2. Når prisen stiger over punktet går du inn i en longposisjon.
3. Sett en grense hvor du tar profitten på neste nivå over. Kjøpte du på S2, vil S1 være det neste naturligve målet. Her vil tidligere støtte nå fungere som motstand.