Binære opsjoner

Har du kanskje hørt om binære opsjoner og ønsker å lære deg mer om dette spennende temaet? Da har du kommet til det riktige stedet og her gir vi deg en lettfattet informasjon om hva handel med binære opsjoner innebærer.

Dette er en meget spesiell form for online trading og er i utgangspunktet veldig enkel. At det er enkelt er imidlertid én ting, men det betyr ikke at du ikke kan tape penger på det – for det kan du absolutt. Her skal man vite hva man gjør selv om prinsippene for slik handel er enkle å forstå.

Binære opsjoner – hva er egentlig det?

For å si det kort og greit så kan man kalle handel med binære opsjoner for kvitt eller dobbelt, og dette forgår med et underliggende instrument som referanseverdi. Dette instrumentet kan være en aksje, valuta, en råvare eller en indeks. Du skal rett og slett angi et beløp og forutse om instrumentet vil stige eller synke i verdi. Og så til det som har gitt denne handelen dens navn: utfallet er nemlig ett av to – riktig eller galt, og det er derfor dette karakteriseres som binært.

Call eller Put

Hvis du vil prøve binære opsjoner er du nødt til å ha en handlekonto hos en nettmegler, altså en såkalt handelsplattform. Det er mange å velge mellom og vi har vurdert flere ulike alternativer. Disse finner du øverst i menyen til høyre.

Men over til selve handelen. Når du skal handle med binære opsjoner skal du selv velge hvor lang tidshorisont handelen skal ha, og her snakker vi alt fra noen sekunder til en hel uke. Det vanligste er dog å ha en kort tidshorisont, og det er først og fremst den korte tidsrammen som kjennetegner denne formen for handel. En dags varighet på en handel er ofte vanlig.

La oss tenke oss at du ønsker å handle med olje som underliggende instrument og da velger Brent Spar på Oslo Børs. Hvis du tror at oljeprisene vil stige velger du Call-handel og angir et beløp. Hvis oljeprisen bare stiger ørlite grann når tiden for kontrakten er utløpt har du lyktes og kan innkassere din fortjeneste. Du kan også gå inn med penger hvis du tror at oljeprisen vil falle og velger da en Put-handel. Spår du riktig her vil du også få en utbetaling basert på det beløpet du har valgt å bruke.

Som du skjønner kan du derfor få avkastning uansett hvilken vei markedet beveger seg, men du må naturligvis ha valgt den rette handelen. Avkastningen din avhenger ikke av den prosentvise endringen til det underliggende instrumentet – altså oljeprisen i dette tilfellet.

Før du inngår kontrakten på din utvalgte plattform vil du bli opplyst om den potensielle avkastningen, og du kan du få opptil 95% av de midlene du skjøt inn – altså muligheter for en tilnærmet dobling. Hvor stor utbetalingen vil bli vil være avhengig av hvilken nettmegler du anvender deg av og hvilket underliggende instrument du velger. Har du skutt inn 1000 kroner kan du da i praksis ende opp med 1950 kroner hvis du har forutsett riktig utvikling.

Hvis du skulle være uheldig forutse feil utvikling vil du tape alle midlene du har skutt inn i handelen.

Så derfor: når du skal drive med binære opsjoner er det viktig at du ikke bare følger magefølelsen din, men at du legger noen kriterier til grunn. Selv om mange vil påstå at dette er ren gambling så stemmer naturligvis ikke det. Finansmarkedet beveger seg ikke tilfeldig og enhver bevegelse har en årsak. En spesiell børsutvikling i Asia vil for eksempel kunne trekke opp eller ned børsene i resten av verden, og det er viktig at man har en slik bakgrunnskunnskap før man setter inn penger på slik handel.

Noen gode tips

Det første du bør gjøre er å teste denne handelsformen med en demonstrasjonskonto, og dette finner du på de fleste handelsplattformene. Du får da en meget god mulighet til rett og slett å øve og å finne strategier som virker. Øving må til for å bli bedre og dette gjelder også får binære opsjoner.

Som vi nevnte tidligere er det viktig at du har en plan for dine handler. Hvorfor velge olje akkurat i dag og hvorfor tror du at instrumentet vil stige/synke? Husk at det er dine egne penger du risikerer så du har ikke råd til å gjøre overilte beslutninger.

Et annet råd vi ønsker å gi deg er å ligge unna opsjonshandlene som går over 30-60 sekunder, ettersom dette faktisk kan minne om ren gambling. Her vil det være ren flaks som styrer om du lykkes eller ikke, og det er svært få – om noen – som evner å forutse utviklingen over et så kort tidsperspektiv. Hvis du allikevel vil teste dette så anbefaler vi at du kun benytter deg av svært lave beløp.

Begynn rolig og gjør små innskudd på din handlekonto. Ikke gjør noe overilt hvis du skulle være uheldig å tape, som for eksempel å pøse inn enda mer penger – det er fort gjort å ville ‘hente inn’ de midlene man har tapt, og dette er som regel en svært dårlig strategi. Og når vi snakker om penger: du skal aldri sette inn et beløp på din handlekonto som er større enn du har råd til å tape. Har du råd til 500 kroner, ja så setter du ikke inn mer enn det.

Ta også lærdom av både tap og gevinst slik at du hele tiden ser hva du gjorde riktig og galt. Følg med i nyheter og på finansnettsider for å holde deg oppdatert på utviklingen i markedet. Mange plattformer har også såkalte tradingskoler som du kan benytte deg av og der er det mye å lære.

Binære opsjoner er en form for CFD og det innebærer som kjent høy grad av risiko. Du eier ingenting produkter og om du lykkes eller ikke er som nevnt avhengig av hvordan et underliggende instrument beveger seg i markedet.