Bank of England med rentemøte i dag

Kl. 1300 kunngjør Bank of England sin rentebeslutning, og hendelser som dette kan potensielt ha stor innvirkning på markedet.

Det er forventet at rentene vil holdes uendret på 0,5% etter dagens møte, men skulle det komme noen overraskelser er det aldri godt å si hva som vil skje. Selv om rentene holdes uendret ses kunngjøringer på dette feltet mot med stor interesse. Årsaken er pressemeldingene/pressekonferansene som holdes i etterkant.

Ordlyden av det som sies av sentralbanksjefene sier mye om fremtidige mulige endringer og kan få store bevegelser i markedene, og spesielt innenfor valutamarkedet.

Selv om renten har vært uendret over lengre tid i England tror ekspertene ikke på at det vil komme noen endring i dag, og at man tvert i mot ikke skal gjøre noe overilt eller uventet. Å være aggressiv i forbindelse med rentemøter kalles for å være ‘hawkish’, og man tror at dette er noe Bank of England forsøker å unngå. Ekspertene tror at sentralbanken sparer på ammunisjonen i tilfelle man virkelig får bruk for den, og en slik situasjon mener man ikke at man har i dag.

Det har over flere år vært forventet en økning i renten i England men sentralbanken har dyttet dette foran seg gang på gang. Årsaken til at denne forventningen har vært der er på grunn av at arbeidsledigheten har vært fallende, men lønnsveksten har ikke vært høy nok til at BOE har valgt å presse opp rentene.

Robert Wood i Bank of America Merrill Lynch har følgende å si:

Rate hikes are not coming soon. Unemployment keeps falling, but wage growth is not strong enough yet. Downside economic risks are elevated. The forthcoming EU referendum provides uncertainty. The news since November points to low inflation lasting for longer, but not forever.

kent

View more posts from this author