Arbeidsledighetstall fra Canada

I finansverdenen skjer det noe nesten hver eneste dag gjennom hele døgnet. Som trader har du da derfor muligheten til å gjøre gode handler til en hvert tid!

Det er fredag, men tro allikevel ikke at finansmarkedet hviler eller tar seg en fredagspause! I dag er det ventet viktige tall fra Canada og dette kan få stor innflytelse på valutakrysset USD/CAD.

Tallene har stor betydning

I dag er det altså arbeidsledighetstallene fra Canada som presenteres, og disse vil som sagt ha en viktig betydning for valutakrysset USD/CAD. Det er forventet at man får en reduksjon i arbeidsledigheten og dette er den første gangen i løpet av 2016 man får slike tall fra Canada.

Dette vil sannsynligvis styrke den canadiske valutaen i forhold til sin navnebror sør for grensen, og dette kan derfor være en god tradingmulighet for valutaspekulanter. Påvirkningen vil være stor ettersom disse to landene er tette handelspartnere, så er er det bare å være på tå hev!

Man skal imidlertid være forsiktig med å gå inn i posisjoner like i forkant av slike kunngjøringer ettersom det fort kan komme overraskelser. Normalt sett vil det være fornuftig å avvente noe slik at man ser en tydeligere utvikling av valutakrysset.

Lær mer om valutahandel

Valutahandel er utrolig spennende og veldig lærerikt. Hvis du er oppmerksom har du ved hjelp av giringen store muligheter til å skaffe deg en meget god profitt for et forholdsvis lavt investert beløp.

Vi har laget en lang artikkelserie som går på dette med valutatrading hvor vi tar opp de viktigste temaene, og deriblant noen tips om hvordan du kan gripe det an. Hvis du interesserer deg for dette anbefaler vi derfor at du kikker på disse artiklene og skaffer deg et innblikk i en utfordrende men morsom form for trading.

Begynn din tradingkarriere i dag, og jobb deg opp til finansiell uavhengighet!

kent

View more posts from this author