Å lese valutakurser og forstå språket

En av de største kildene til forvirring for de som er ny på valutamarkedet er standarden som angir valutakursen, og dette er det viktig at man har kontroll på!

I denne artikkelen skal vi se på nettopp dette og hvordan kursene fungerer i et valutapar/valutakryss som trades.

Å lese valutakursen

Når vi ser en valutakurs så er denne oppgitt i forhold til en annen valuta, og dermed er verdien til den ene valutaen reflektert av verdien på den andre valutaen. Hvis du for eksempel skal bestemme vekslingskursen mellom amerikanske dollar og japanske yen, så vil for eksempel valutakursen se slik ut:

Valutatrading er ekstremt spennende for både profesjonelle og amatører!

Valutatrading er ekstremt spennende for både profesjonelle og amatører!

USD/JPY = 115,3.

USD/JPY refereres til som et valutapar eller et valutakryss/kryssnotering. Valutaen på venstresiden, altså USA er basisvalutaen, mens den andre valutaen, JPY, er noteringsvalutaen eller variabel valuta. Basisvalutaen er bestandig det samme som én enhet, her $1, mens noteringsvalutaen sier noe om hvor hvor mye én enhet av basisvalutaen (altså $1) koster i denne valutaen – altså yen. I dette tilfellet koster altså $1 115,3 yen. Snur vi på det så kan man for $1 kjøpe 115,3 japanske yen. Valutakursen inneholder altså forkortelsen for de valutaene det er snakk om.

Kjøp og selg

Kjøp og selg betegnes ofte på engelsk som bid and ask, og som med handel i de fleste andre finansmarkedet har man også i valutakryss en kjøpspris (bid) og en salgspris (ask). Igjen kan vi si at dette er priser som oppgis i forhold til basisvalutaen, og når du kjøper et valutapar – altså at du går long – så vil salgsprisen referer til hvor mye av valutaen som må betales for én enhet i basisvalutaen. Alternativt hvor mye markedet vil selge én enhet av basisvalutaen for.

Kjøpsprisen anvendes når man skal selge et valutapar – altså når man shorter – og reflekterer hvor mye av noteringsvalutaen som fremskaffes når man selger én enhet av basisvalutaen.

Selg/kjøp-tallene kan presenteres på flere forskjellige måter, men det er kjøpsprisen som uansett oppgis først. Husk også at kjøpsprisen bestandig er mindre enn salgsprisen.

Et eksempel på selg/kjøp-tall kan for eksempel være USD/CAD =1.200/07 – evt. 1200/1207

USD/CAD = 1.2000/07
Kjøp/Bid = 1.2000 – hvis du tror at USD vil styrke seg i forhold CAD
Salg/Ask= 1.2007 – hvis du tror at USD vil svekkes i forhold til CAD

Med høy giring kan man få eventyrlig avkastning på kort tid.

Med høy giring kan man få eventyrlig avkastning på kort tid.

Hvis du vil kjøpe dette paret så betyr det at du ønsker å kjøpe basisvalutaen (USD), og du må derfor se på salgsprisen for å se hvor mange canadiske dollar markedet vil forlange for amerikanske dollar. I følge salgsprisen kan du kjøpe $1 for 1,2007 CAD.

Ønsker du å selge valutaparet, altså at du tror at den canadiske dollaren vil styrke seg, så må du se på kjøpsprisen. Denne forteller deg at markedet vil kjøpe $1 for en pris tilsvarende 1,2000 canadiske dollar. Du vil altså selge basisvalutaen til markedet.

Den valutaen som nevnes først i krysset (basisvalutaen) er bestandig den som transaksjonen gjennomføres i. Enten kjøper du eller så selger du basisvalutaen. Avhengig av hvilken valuta du vil bruke til å kjøpe eller selge basisvalutaen med så refererer du til det korresponderende valutaparets spotpris for å avgjøre kostnaden.

Spread og pips

Forskjellen mellom kjøpsprisen og salgsprisen kalles for spread. La oss tenke oss et valutapar med følgende kurs: EUR/USD = 1.300/03. I dette tilfellet er spreaden på 0,0003 – eller tre pips – også omtalt som punkter. Selv om disse punktene kan virke uviktige så kan selv ett eneste punkt betyr titusenvis av kroner som tapes eller vinnes som en følge av giringen. Igjen så er dette en av grunnene til at spekulanter er så begeistret for valutamarkedet ettersom den minste prisbevegelsen kan ende i store avkastninger!

Et pip er den minste verdien en pris kan bevege seg i ethvert valutapar. I et USD, GBP og EUR så vil et pip vare 0.001, mens et pip i et japansk yen vil være 0,001 ettersom denne valutaen er notert med to desimaler.