Innføring i CFD-handel

CFD betyr contracts for difference og er en måte å bedrive trading på hvor du ikke eier de verdiene du spekulerer i. Man kan trade med aksjer, indekser, valuta, råvarer med mer, og ved hjelp av giring kan man oppnå høy profitt i løpet av svært kort tid – med lave innskudd.

De aller mest spesielle elementene med cfd handel er at det er et derivatprodukt, at du kan profitere på både opp- og nedgang i markedet og at man har muligheten til å gire handelen.

Derivat

At det er et derivat betyr egentlig bare at instrumentet (aksjen, råvaren, valutaen etc.) du handler med kun fungerer som en referanseverdi, og at du derfor ikke eier det. Med andre ord spekulerer du kun i utviklingen av instrumentet, uten at du faktisk kjøper det – men det er instrumentes virkelige utvikling på markedet som ligger til grunn for om du lykkes eller ikke.

Derfor: du inngår en avtale med en megler hvor verdien av utviklingen til et gitt instrument skal utveksles, og utviklingen gjelder da fra det øyeblikket handelen ble inngått til den blir avsluttet.

Hvis du tror at en aksje vil stige i verdi og inngår en avtale om det, vil du få profitt hvis aksjen stiger – basert på hvor stor handelen er og hvor høy giringen er.

Hvis du har behov for startkapital til dine investeringer kan benytte deg av nettstedet Anbefalte forbrukslån.

Giring

Giring betyr at du får en eksponering mot markedet som er mange ganger så stor som det innskuddet du gjør. Hvis du for eksempel inngår en handel med 1000 kroner og du tror at en aksje vil stige i verdi, så kan du gire handelen med f.eks. 100x og dermed få en avkastning som om du hadde investert 100.000 kroner!

Husk da at du vil få se store prosentvise utslag i handelen din og at du fort kan profitere stort, men også at du kan tape fort. Det gjelder altså å spå riktig utvikling for et gitt instrument, og dette er ingen enkel kunst for en nybegynner. Giring kalles også handel på margin eller marginhandel.

Du kan lese mer om gearing her.

Profiter på både stigende og fallende markeder

Det kanskje aller mest spesielle med cfd handel er at du har muligheten til å profitere på både stigende og fallende markeder. Hvis du tror at en aksje vil falle i verdi så kan du inngå en handel på det, og det er i hovedsak dette som skiller cfd-handel fra tradisjonell handel på børsen – og som følgelig gjør at handelen innehar en stor grad av spekulering – og kalles derfor ofte for daytrading.

Hvis man tror at et instrument vil stige så har man muligheten til å innta en kjøpsposisjon, og på engelsk kalles dette for long eller buy. Hvis du tror at et instrument vil synke i verdi kan man innta en salgsposisjon, evt. short/sell.

Fordeler og ulemper

Som med alt annet er det både fordeler og ulemper forbundet med cfd handel. Den største fordelen er at det er veldig enkelt å trade og at du får lett tilgang til alle verdens markeder på noen få minutter.

En annen fordel er den nevnte giringen som gir deg muligheten til å innta en stor posisjon for bare et lite innskudd, og dette gjør at kapitalen din kan vokse raskt. I tillegg så må vi trekke frem at man har sjansen til å profitere på positiv og negativ markedsutvikling.

Hvis vi skal se på ulempene så må man trekke frem at giringen samtidig betyr at du kan tape mer enn din initielle investering i et instrument. Utover dette så er det slik at om markedet beveger seg i motsatt retning av det du har forutsett så vil du altså tape penger, og et begrep som risikohåndtering er derfor helt essensielt.